Kategoriat
Eläketurva Työntekijän eläkelain 149 § Työsopimus Vakuuttamisvelvollisuus

VakO 5278:2017: Tuliko venäläinen työnantaja X vapauttaa vakuuttamisvelvollisuudesta A:n osalta ajanjaksolla 1.1.2016-31.12.2020?

Asiassa oli kyse siitä, oliko A kuulunut välittömästi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen ennen Suomessa työskentelyn alkamista. Edellytyksenä lähetetyn työntekijän vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttamiselle on, että työntekijä ei kuulu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen välittömästi ennen Suomessa työskentelyn alkamista ja työnantaja on järjestänyt työntekijälle Suomessa tehtävän työn ajalta eläketurvan. Eläketurvakeskus ja muutoksenhakulautakunta katsoivat, että A oli kuulunut sosiaaliturvalainsäädännön alaisuuteen ennen Suomessa […]

 29 näyttökertaa

Kategoriat
Työntekijän eläkelain 2 § Työsopimus Vakuutusoikeus

VakO 3040:2019: Oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja?

A oli pyytänyt Eläketurvakeskusta selvittämään, oliko hän ollut työntekijän eläkelain mukaisessa työsuhteessa, kun hän oli työskennellyt B ry:lle vuodesta 2002 alkaen. Eläketurvakeskuksen mukaan A:n työskentely B ry:lle oli ollut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa tapahtuvaa, muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtävää työtä, jolloin siihen ei sovellettu työeläkelakeja. A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi A:n valituksen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta […]

 51 näyttökertaa