Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Kulumamuutokset Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden uhka Työntekijän eläkelain 25 § Työntekijän eläkelain 26 §

TELK/2277/3001/2015: Oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena?

A vaati ammatillisena kuntoutuksena lääketieteen lisensiaatin opintojen tukemista, jotka hän oli aloittanut. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, mutta TELK katsoi, ettei lääketieteen lisensiaatin opintoja voida pitää tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, koska A:lle työkyvyttömyyden uhkasta aiheutuva haitta olisi ehkäistävissä merkittävästi kevyemmin ammatillisen kuntoutuksen toimenpidein kuin pitkäkestoisia lääketieteen opintoja työeläkekuntoutuksena tukemalla. […]

 68 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden uhka

TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta sillä perusteella, ettei A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillinen kuntoutus voidaan järjestää työeläkekuntoutuksena, jonka tavoitteena on tukea työssä selviytymistä ja työssä jatkamista. Työeläkekuntoutusta haetaan omasta työeläkelaitoksesta. […]

 163 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Kuntoutussuunnitelma Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työelämään vakiintuminen Työkyvyttömyyden uhka Työntekijän eläkelain 25 §

TELK/506/2020: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen ammatillista kuntoutusta koskeva hakemuksensa hylättiin. Eläkelaitoksen arvion mukaan työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta A:n kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Kuntoutussuunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen. Ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jos sen voidaan arvioida mahdollistavan työelämään palaamisen tai siirtävän tai estävän työkyvyttömyyttä. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuus arvioidaan aina yksilöllisesti. Kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuuden arvioinnissa voi vaikuttaa […]

 106 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen Kuntoutussuunnitelma TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 25 § Työntekijän eläkelain 26 §

TELK/4038/3001/2016: TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, ja esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta. TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. TELK/4038/3001/2016 Asianumero: TELK/4038/3001/2016Päätöksen […]

 61 näyttökertaa

Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Kuntoutussuunnitelma Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 25 §

TELK/3805/3001/2014: Oliko A:n esitettyä kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

A oli esittänyt ammatillisen kuntoutuksen toteuttamista Serti­fioitu järjestelmäasiantuntija -koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) suorittamisen muodossa. TELK katsoi, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen todennäköisesti johtaa A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Esitettyä kuntoutussuunnitelmaa oli siten pidettävä tarkoituksenmukaisena. TELK/3805/3001/2014 Asianumero: TELK/3805/3001/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.11.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A:n esittämä kuntoutussuunnitelma ammattikorkeakoulututkinnon […]

 66 näyttökertaa

Kategoriat
Kuntoutussuunnitelma Nivelen lonksumisoireet Nyrjähdys TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 25 §

TELK/811/3001/2014: Voitiinko A:n kuntoutussuunnitelma ympäristöteknologian insinööriksi kouluttautumisesta arvioida hänelle tarkoituksenmukaiseksi ammatilliseksi kuntoutukseksi?

A esitti kuntoutussuunnitelmanaan ympäristöteknologin insinööriksi kouluttautumista. Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen, mutta TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ympäristöteknologian insinööriksi kouluttautumisesta voitiin arvioida hänelle tarkoituksenmukaiseksi ammatilliseksi kuntoutukseksi, kun otettiin huomioon A:n ikä, vanhentunut tietotekniikan perustutkinto, aikaisempi työhistoria ja hänen opiskelustaan antama selvitys. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen. TELK/811/3001/2014 Asianumero: TELK/811/3001/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.4.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä […]

 47 näyttökertaa