Kategoriat
Työntekijän eläkelain 2 § Työsopimus Vakuutusoikeus

VakO 3040:2019: Oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja?

A oli pyytänyt Eläketurvakeskusta selvittämään, oliko hän ollut työntekijän eläkelain mukaisessa työsuhteessa, kun hän oli työskennellyt B ry:lle vuodesta 2002 alkaen. Eläketurvakeskuksen mukaan A:n työskentely B ry:lle oli ollut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa tapahtuvaa, muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtävää työtä, jolloin siihen ei sovellettu työeläkelakeja. A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi A:n valituksen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta […]

 51 näyttökertaa

Kategoriat
Aivovaurio CP-vamma Migreeni Neliraajahalvaus Syntymästä saatu aivovaurio Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 2 § Työntekijän eläkelain 35 § Vakuutusoikeus

VaKo 3780/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus

A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus. VaKo 3780/2012 Asianumero: 3780/2012Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 17.1.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden, jona aikana ansiot olivat jääneet vähäisiksi. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeutti erityisesti kehon […]

 77 näyttökertaa