Kategoriat
Päätöksen kumoaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 105 §

TELK/2205/3000/2015: TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen sen puutteellisten perustelujen johdosta ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi

Eläkelaitos oli myöntänyt A:lle täyden kuntoutustuen lokakuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.4.2015 saakka. A:n hakemus hakemus oli hylätty muilta osin, koska todettujen oireitten ja sairauslöydösten perusteella A:n toimintakyvyn ei enää voitu arvioida alentuneen 30.4.2015 jälkeen kuntoutustukeen oikeuttavalla. Eläkelaitoksen päätöksestä ei riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ilmennyt, millaisen arvioinnin kautta hylkäävään ratkaisuun oli päädytty. TELK katsoi, että kun […]

 64 näyttökertaa