Kategoriat
FINE Nivelrikko Rappeumamuutokset Syy-yhteys Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika Työkyvyttömyyden korvaaminen Yksityistapaturmavakuutus

FINE-041532 (2022): Kuinka pitkältä ajalta hoitokuluja ja työkyvyttömyyttä tuli korvata yksityistapaturmavakuutuksesta?

Tapauksessa oli kysymys siitä, kuinka pitkältä ajalta hoitokuluja ja työkyvyttömyyttä tuli korvata yksityistapaturmavakuutuksesta. Asiakkaan mukaan olkapää oli ollut tapaturman johdosta erittäin kipeä, eikä hän ollut tämän takia työkykyinen. Asiakas oli vaatinut, että yhtiö korvaa leikkauksesta aiheutuneet kulut sekä sairauspäivärahaa 31.8.2021 jälkeen. Asiakkaalle oli maksettu olkapään hoitokuluja sekä päivärahakorvausta tapaturman johdosta 19.4.-31.8.2021. Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, […]

 139 näyttökertaa

Kategoriat
Kiertäjäkalvosimen vaurio Päiväraha Syy-yhteys Tapaturmasta riippumaton sairaus tai vika Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyden arviointi Vakuutuslautakunta Yksityistapaturmavakuutus

FINE-037965 (2021) 27.09.2021: Oliko A:lla oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyyden ajalta?

Asiakas oli kaatunut vasemmalle kyljelle ja olkapäälle puratessaan auton takakonttia. Olkapäässä todettiin leikkaushoitoa edellyttänyt repeämä. Asiakkaalla oli yksityistapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiö korvasi kuluja ja työkyvyttömyysajan päivärahaa 26.8.2020 saakka katsoen, että tapaturma on voinut aiheuttaa venähdystasoisen vamman. Päivärahaa ei maksettu enempää, koska vakuutusyhtiö piti oireilua sairausperäisenä. FINE katsoi, että käytettävissä olevan lääketieteellisen selvityksen sekä FINEn hankkiman asiantuntijalausunnon perusteella […]

 66 näyttökertaa