Kategoriat
Astma Diabetes Liikerajoitus Rasituskestävyyden alentuma TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/4619/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänellä oli liikerajoittuneisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, rappeumamuutoksia, astma ja diabetes

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hänellä oli liikerajoitteisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, nivelrikkoa, selkävaivoja, astma ja diabetes. TELK katsoi, että A:lla oli terveydentilansa puolesta arvioitava olevan mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen osa-aikaisesti työkokemustaan vastaavista tehtävistä. TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. TELK/4619/3000/2012 Asianumero: TELK/4619/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 27.3.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Käsien voimattomuus Nilkkojen ja jalkojen turvotus Niskavaivat Nivelrikko Polvikivut Rappeumamuutokset Selkävaivat TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Yrittäjän eläkelain 32 §

TELK/4842/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja, nilkkojen ja jalkojen turvotusta, rappeumaa ja nivelrikkomuutoksia

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (59-vuotias, kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Lisäksi A:lla oli nivelrikkomuutoksia. TELK/4842/3000/2011 Asianumero: TELK/4842/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 24.4.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 59-vuotias kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä. X on työskennellyt toimistotyössä […]

 71 näyttökertaa

Kategoriat
Rappeumamuutokset Selän jäykkyys ja kipu TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/769/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia sekä selän jäykkyyttä ja kipua

X:llä (39-vuotias, kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia, selän jäykkyyttä ja vikoja. TELK katsoi, ettei A:lla ollut sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/769/3000/2011 Asianumero: TELK/769/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 39-vuotias nainen, jolla on […]

 60 näyttökertaa

Kategoriat
Alaselän kivut Masennus Persoonallisuusongelma Rappeumamuutokset Työntekijän eläkelain 35 § Työuupumus

TELK/469/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli alaselän kipua, rappeumamuutoksia, persoonallisuusongelmia, työuupumusta ja masennusta

Asianumero: TELK/469/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on vaatinut valituksessaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. X on 58-vuotias vuorovaramies ja kuorimon apuhoitaja. X:llä ei ole varsinaista pohjakoulutusta ja hän on työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1984 lukien. X:llä on alaselän kipuja ja tukirangassa on todettu iänmukaisia rappeumamuutoksia. Lisäksi X:llä on persoonallisuusongelmia, jossa ei ole tapahtunut […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Nivelrikko Polvien kuluma Rappeumamuutokset TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK 1147/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli nivelrikkoa, polvissa kulumaa, kaularangassa kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa

X:llä (60-vuotias, siivooja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli lonkkien nivelrikkoa ja polvissa alkavaa kulumaa, mutta merkittäviä toimintarajoitteitteita ei havaittu. Lisäksi X:n kaurarangassa todettiin lieviä kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa. X:llä oli myös atooppista ihottumaa. TELK katsoi, ettei X:n työkyvyn voitu arvuoida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK 1147/3000/2011 Asianumero: TELK 1147/3000/2011Päätöksen antaja: […]

 63 näyttökertaa

Kategoriat
Diabetes Keuhkoahtaumatauti Rappeumamuutokset Suorituskyvyn rajoittuminen Sydänlihassairaus TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/5955/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyseläkkeeseen, kun A:lla oli sydänlihassairaus, selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, rappeumamuutoksia, virtsaamisongelmia, keuhkoahtaumatauti ja diabetes

Asianumero: TELK/5955/3000/2012Päätöksenantaja: TELKPäätöksen laji: 27.5.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 52-vuotias myyntijohtaja. A on koulutukseltaan yo-merkonomi ja hän on suorittanut akateemisen projektipäällikön koulutuksen. Hän on ollut myyntijohtaja noin 20 vuotta ja työskennellyt myös myyntipäällikkönä.   A:lla on dilatoiva kardiomyopatia (sydäntä laajentava sydänlihassairaus), jonka vuoksi hänellä on vuosittainen seuranta kardiologian poliklinikalla. […]

 51 näyttökertaa