Kategoriat
Alkoholi Masennus Nivelrikko Persoonallisuushäiriö Persoonallisuusongelma Riippuvainen persoonallisuus Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

SAMU 2881/7/01: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan lieväasteinen masennus ja persoonallisuushäiriö eivät aiheuta työkyvyttömyyttä

A vaati työkyvyttömyyseläkettä siihen perustuen, että hän on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen verrattavaa työtä. A oli työskennellyt viinurina, liikealan palveluksessa ja ravintolayrittäjänä. A oli käynyt peruskoulun ja tarjoilija- sekä kassanhoitajakurssit. A:lla oli polven nivelrikko, lievää masennusta, riippuvainen persoonallisuus ja terveydelle haitallista alkoholin käyttöä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan lieväasteinen masennus ja persoonallisuushäiriö eivät aiheuta työkyvyttömyyttä. […]

 17 näyttökertaa

Kategoriat
Heikkolahjaisuus Kunnallisen eläkelain 24 § Persoonallisuuden kapea-alaisuus Persoonallisuuden kypsymättömyys TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/2232/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n tiedollinen ja taidollinen kokonaistaso oli heikkolahjaisen tasolla sekä hänellä oli persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä

A oli 62-vuotias puhelinmyyjä. A:n neuropsykologisessa tutkimuksessa selvisi, että hänen tiedollinen ja taidollinen kokonaistasonsa on heikkolahjaisen tasolla. Lisäksi hänellä oli todettu persoonallisuudessa kapea-alaisuutta ja kypsymättömyyttä. TELK totesi, ettei A:n työkyvyssä ollut tapahtunut olennaista heikentymistä, vaan hänellä oli ollut samankaltaiset oireet vuosia työssä ollessaan. A ei ollut täyttänyt laissa tarkoitetulla tavalla  työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksiä. TELK hylkäsi A:n valituksen, […]

 63 näyttökertaa

Kategoriat
Alaselän kivut Masennus Persoonallisuusongelma Rappeumamuutokset Työntekijän eläkelain 35 § Työuupumus

TELK/469/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli alaselän kipua, rappeumamuutoksia, persoonallisuusongelmia, työuupumusta ja masennusta

Asianumero: TELK/469/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on vaatinut valituksessaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. X on 58-vuotias vuorovaramies ja kuorimon apuhoitaja. X:llä ei ole varsinaista pohjakoulutusta ja hän on työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1984 lukien. X:llä on alaselän kipuja ja tukirangassa on todettu iänmukaisia rappeumamuutoksia. Lisäksi X:llä on persoonallisuusongelmia, jossa ei ole tapahtunut […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Krooninen kipu Masennus Nivelrikko TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyn arviointi Työkyvyn heikentymisen arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 § Vaativa persoonallisuus Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

TELK/4864/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli kroonisia kipuja, masennus, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ja vaativa persoonallisuus

Asianumero: TELK/4864/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 9.4.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 52-vuotias autonasentaja, joka on ammatilliselta koulutukseltaan maatalouskonekorjaaja. A on työskennellyt noin 28 vuoden ajan autonasentajana. A:lle on myönnetty kuntoutustukea 3.9.2007 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.6.2012 saakka. Valituksenalaisella päätöksellä jatkohakemus on hylätty täyden  työkyvyttömyyseläkkeen  osalta ja A:lle on myönnetty osatyökyvyttömyyseläke toistaiseksi 1.7.2012 […]

 58 näyttökertaa