SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

Ahdistustila, Aloite- ja keskittymiskyvyttömyys, Depressiivinen persoonallisuus, Estyneet piirteet persoonallisuudessa, Kansaneläkelain 22 §, Keskittyminen, Lääkärintodistuksen mukaan työkyvytön, Lääkärintodistus, Mielialahäiriö, Muisti, Passiivis-aggressiivinen persoonallisuus, Pelkotila, Persoonallisuushäiriö, Psyykkinen oirehdinta, Psyykkiset sairaudet, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työkyvyn aleneminen, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentyminen, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen , , , , , , , ,

A vaati työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hän kärsi voimakkaasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja ihmisarkuudesta. Lääkärinlausunnon mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli myös masennustila, pitkäaikainen mielialahäiriö, estynyt persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä depressiivinen

Jatka lukemista..SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

 105 näyttökertaa