Kategoriat
Kuntoutusrahan päättyminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta Työntekijän eläkelain 32 §

TELK/1443/3099/2014: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sairauspäivärahan päättymisestä 1.10.2013 lähtien?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sairauspäivärahan päättymisestä 1.10.2013 lähtien. TELK katsoi, että A:n työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta 1.1.2013 oli TyEL 32 §:n 2 momentin nojalla oikein määrätty, kun asiassa ei ollut ilmennyt pätevää syytä eläkkeen maksamiseen aiemmalta ajalta. TELK/1443/3099/2014 Asianumero: TELK/1443/3099/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.9.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän […]

 71 näyttökertaa

Kategoriat
Kuntoutusrahan määräytyminen Kuntoutusrahan päättyminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 28 §

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi. TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain […]

 91 näyttökertaa