Kategoriat
Kelan menettely Oikeuskansleri Sairauspäiväraha

OKV/2115/10/2020: Kelan ja TE-toimiston menettely sairauspäiväraha- ja työkyvyttömyysasiassa

Kantelija oli arvostellut 8.10.2020 päivätyssä kirjoituksessaan Kelan menettelyä. Asiassa oli kysymys siitä, että kantelijan oikeus sairauspäivärahaan oli päättynyt 28.2.2020 ja hänen hakemuksensa määräaikaisesta kuntoutustuesta oli hylätty kaksi kertaa. Sen sijaan Kela oli painostanut ja vaatinut kantelijaa ilmoittautumaan TE-toimistoon, jotta hän saisi oikeuden työttämyyskorvaukseen, vaikka kantelija on B-lääkärinlausunnon perusteella työkyvytön tammikuuhun 2021 asti. Kantelija piti Kelan […]

 111 näyttökertaa

Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen Sairauspäiväraha

EOAK 1274/4/04: Sairauspäiväraha-asian perusteleminen, työkyvyttömyys ja viivästykset asumistukiasioiden käsittelyssä

Kantelija oli arvostellut sitä, että toimisto oli hylännyt hänen sairauspäivärahahakemuksensa sillä perusteella, ettei hän ole ollut työkykyinen edellisen sairauspäivärahakauden enimmäisajan jälkeen. Toimisto oli myöntänyt kantelijalle sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa 31.12.2001 saakka, jolloin päivärahan enimmäissuoritusaika hänen kohdallaan oli päättynyt. Lisäksi kantelija oli arvostellut Kelan Joensuun toimiston menettelyä etuusasioissaan. Kantelijan mukaan toimisto oli viivytellyt hänen asioidensa käsittelyssä. Päiväraha […]

 94 näyttökertaa

Kategoriat
Eduskunnan oikeusasiamies Ratkaisun viivyttäminen Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen

EOAK/4620/2019: Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyaikatilanne on ollut huono varsin pitkään

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi useita kanteluita vuoden 2019 aikana, jossa oltiin arvosteltu työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoja Kelassa. Eduskunnan oikeusasiamies otti käsiteltäväksi omasta aloitteestaan elokuussa 2019 työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoihin, ja pyysi Kelaa toimittamaan kuukausikohtaiset tilastot työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten määristä ja niiden käsittelyajoista vuosilta 2018 ja 2019. Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada […]

 110 näyttökertaa

Kategoriat
Asiakasmaksu Hallinto-oikeus

Turun HAO 24.01.2003: Voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko terveyskeskuslääkärin antamasta lääkärintodistuksesta A, jonka mukaan valittaja oli sairauden johdosta työkyvytön, periä maksu. Jotta valittaja sai sairautensa hoitoon tarvitsemansa sairausloman, lääkärintodistus oli tarpeellinen. Koska lääkärintodistus oli siten valittajan hoitoon liittyvä todistus, hallinto-oikeus poisti valittajan maksettavaksi määrätyn maksun. Turun HAO 24.01.2003 Diaarinumero: 01032/02/4720Antopäivä: 24.01.2003Taltio: 03/0015/2   Oikeuskysymyksenä asiassa oli, voitiinko terveyskeskuslääkärin […]

 77 näyttökertaa

Kategoriat
Hallinto-oikeus Lääkärintodistus Sairausloma Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työstä kieltäytyminen

Helsingin HAO 28.11.2014 14/0979/2: Oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko työnantajalla harkintavaltaa sairauden perusteella haetun virkavapauden myöntämisessä tai jo myönnetyn virkavapauden peruuttamisessa tai keskeyttämisessä. Tässä asiassa oli kysymys siitä, että X palannut töihin sen jälkeen, kun hänen työkyvyttömyyseläkehakemuksensa oli hylätty, mutta hänelle oltiin myönnetty lääkärintodistuksella sairauslomaa. Kun Keva oli hylännyt X:n työkyvyttömyyseläkehakemuksen, X oli jättänyt palaamatta töihin vedoten terveydentilaansa sekä […]

 61 näyttökertaa