Kategoriat
Esteellisyys Päätöksen perustelut Vakuutusoikeuden jäsen Vakuutusoikeus

VakO 767/2012: Oliko työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistunut vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli osallistunut A:n aikaisempien työkyvyttömyyseläkettä koskevien hakemuksien ratkaisemiseen?

Vakuutusoikeus oli 23.8.2001, 18.10.2007 ja 10.12.2009 antamillaan päätöksillä ratkaissut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevan asian. Vakuutusoikeuden 23.8.2001 antaman päätöksen ratkaisukokoonpanoon oli osallistunut sama jäsen, joka oli osallistunut myös vakuutusoikeuden 10.12.2009 antamaan ratkaisuun. A katsoi vakuutusoikeudelle 7.2.2011 saapuneessa kirjoituksessaan, että yksi vakuutusoikeuden jäsen oli ollut esteellinen osallistumaan hänen työkyvyttömyyseläkettä koskeneen valitusasiansa ratkaisemiseen 10.12.2009, koska tämä oli osallistunut vakuutusoikeuden […]

 152 näyttökertaa

Kategoriat
Eläkelaitoksen eläkeasiain neuvottelukunta Esteellisyys TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus

VakO 1047:2012: TELKin jäsen oli esteellinen A:n työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisemiseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle ei oltu myönnetty. A haki muutosta TELKistä, jossa hänen asiaa ratkaisi henkilö, jolla oli sidonnaisuuksia Varmaan. A epäili työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuutta, koska hänen asiansa käsittelyyn osallistui varatuomari Riitta Wärn, joka oli mukana eläkelaitos Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa, johon hänet nimitti Varman hallitus. Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa on Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, ja […]

 113 näyttökertaa