Press "Enter" to skip to content

SAMU 8867/07/11: Aiheuttiko kantaluun murtuman jälkitila ja olkapään kuluma sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista?

Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n sairauspäivärahahakemuksen ajalta 10.2.2007-31.3.2007, koska A:ta ei pidetty täysin työkyvyttömänä. Asiassa oli kysymys siitä, aiheuttiko kantaluun murtuman jälkitila ja olkapään kuluma sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. Sosiaaliturva-asioiden lautakunta katsoi, että A:n työkyky oli alentunut, mutta hänellä oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 10.2.2007-31.3.2007. Siten lautakunta hylkäsi A:n valituksen.

SAMU 8867/07/11

Otsikko:

 

Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

 

Ratkaisupäivämäärä:

 

30.07.2008

 

Diaarinumero:

 

8867/07/11

 

Tiivistelmä:

 

Kysymys siitä, aiheuttiko kantaluun murtuman jälkitila ja olkapään kuluma sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A:ta ei pidetty työkyvyttömänä.

 

Päätös, josta valitettu:

 

Kansaneläkelaitos antoi 20.3.2007 päätöksen, jolla sairauspäivärahahakemus ajalta 10.2.2007 – 31.3.2007 hylättiin, koska A:ta ei pidetty täysin työkyvyttömänä.

 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

 

A vaati sairauspäivärahaa vedoten terveydentilastaan esitettyyn lääketieteelliseen selvitykseen.

 

Ratkaisu:

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

 

Perustelut:

 

Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

 

A:n tavallisena työnä oli pidettävä koneenkuljettajan työtä. Lisäksi hän oli työskennellyt kirvesmiehenä.

 

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu vasemman kantaluun murtuman jälkitila sekä kulumista aiheutuvaa olkapäävaivaa. A oli saanut kortisoni-injektioita olkapäävaivaansa.

 

A:n toiminnallista tilaa oli kuitenkin pidettävä tyydyttävänä.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Kokonaisuutena arvioiden A:lla oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 10.2.2007 – 31.3.2007.

 

Sovelletut säännökset:

 

Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

 

Asiasanat:

 

Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys

Be First to Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *