Press "Enter" to skip to content

SAMU 35474/19/20: Aiheuttiko keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista?

A:lla oli melko runsasta alkoholinkäyttöä. A kärsi yöllisistä kauhukohtauksista ja hänellä oli keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö. Sosiaaliturva-asioiden lautakunta katsoi, että A:n päihdekäyttö vaikeutti mielialaoireiden luotettavaa arviointia. Lautakunnan mukaan työkyvyn luotettava arviointi edellyttää kuitenkin alkoholinkäytön pidempiaikaista lopettamista. Siten sosiaaliturva-asioiden lautakunta katsoi, että kokonaisuutena arvioiden A:lla oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään.

SAMU 35474/19/20

Otsikko:

Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla masennustilan ja ahdistuneisuushäiriön vuoksi

Ratkaisupäivämäärä:

02.04.2020

Diaarinumero:

35474/19/20

Tiivistelmä:

Kysymys oli siitä, aiheuttiko keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. Päihdekäyttö vaikeutti mielialaoireiden luotettavaa arviointia. A:ta ei pidetty sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla työkyvyttömänä.

Päätös, josta valitettu:

Kansaneläkelaitos antoi 25.9.2019 päätöksen, jolla A:n sairauspäivärahahakemus ajalta 1.10.2019 – 31.1.2020 hylättiin, koska A:n katsottiin kykenevät sairaudestaan huolimatta tekemään tavallista työtään sekä hoitamaan omaa talouttaan.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

A vaati, että hänelle myönnetään sairauspäiväraha ajalle 1.10.2019 – 31.1.2020. Hän vetosi siihen, että hän oli vähentänyt alkoholinkäyttöään sen jälkeen, kun hän oli aloittanut säännölliset käynnit mielenterveysneuvolassa. A kertoi nukkuvansa huonosti ja unen olevan katkonaista. Hänen keskittymiskykynsä oli heikko eikä hän jaksanut tehdä kotitöitä säännöllisesti.

Ratkaisu:

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut:

Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä kaivosmiehen työtä.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö. Hankalimpana oireena A piti unihäiriötä, joka sai hänet välttelemään nukkumaan menemistä. Yöunet olivat katkonaiset ja A heräsi yöllisiin kauhukohtauksiin. Hänen mielialansa oli masentunut ja hänellä oli aloitekyvyttömyyttä. A:lla oli melko runsasta alkoholinkäyttöä. Hänen toimintakykynsä oli kuvattu vaihtelevaksi. Hän huolehti itse kotitöistä, mutta A:n äiti pesi pyykit ja hoiti raha-asiat. A kulutti aikansa tietokonetta pelaten ja elokuvia katsoen. Hänen oli kuvattu olevan asiallinen, rauhallinen ja huumorintajuinen. A kävi säännöllisesti keskustelukäynneillä psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolla. Lisäksi hänellä oli käytössään Mirtatzapin-lääkitys.

Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Työkyvyn luotettava arviointi edellyttää kuitenkin alkoholinkäytön pidempiaikaista lopettamista. Lisäksi esitetyn selvityksen perusteella A:n oireilu ei kuvautunut täyttä työkyvyttömyyttä aiheuttavana. Kokonaisuutena arvioiden A:lla oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 1.10.2019 – 31.1.2020.

Sovelletut säännökset:

Sairausvakuutuslaki 8 luku 4

Asiasanat:

Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys

 168 näyttökertaa