Press "Enter" to skip to content

SAMU 2881/7/01: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan lieväasteinen masennus ja persoonallisuushäiriö eivät aiheuta työkyvyttömyyttä

A vaati työkyvyttömyyseläkettä siihen perustuen, että hän on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen verrattavaa työtä. A oli työskennellyt viinurina, liikealan palveluksessa ja ravintolayrittäjänä. A oli käynyt peruskoulun ja tarjoilija- sekä kassanhoitajakurssit. A:lla oli polven nivelrikko, lievää masennusta, riippuvainen persoonallisuus ja terveydelle haitallista alkoholin käyttöä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan lieväasteinen masennus ja persoonallisuushäiriö eivät aiheuta työkyvyttömyyttä. Lautakunnan mukaan A:lla oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä, joten häntä ei voitu pitää lain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä.

SAMU 2881/7/01

Otsikko:

 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

 

Ratkaisupäivämäärä:

 

12.08.2008

 

Diaarinumero:

 

2881/7/01

 

Tiivistelmä:

 

Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty, koska henkilöllä oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka työkykyä pidettiinkin alentuneena.

 

Päätös, josta valitettu:

 

Kansaneläkelaitos antoi 27.9.2006 päätöksen, jolla hylättiin työkyvyttömyyseläke, koska henkilöllä ei ollut voitu osoittaa sairautta, joka alentaisi toimintakykyä työkyvyttömyyttä aiheuttavassa määrin. Jatkuvan liiallisen alkoholinkäytön todettiin myös vaikuttavan työkykyyn.

 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

 

A vaati työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi vedoten siihen, että hän on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai siihen verrattavaa työtä.

 

Ratkaisu:

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

 

Perustelut:

 

Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

 

A oli käynyt peruskoulun ja tarjoilija- sekä kassanhoitajakurssit. Hän oli työskennellyt viinurina, liikealan palveluksessa ja ravintolayrittäjänä. Lisäksi hän oli toiminut vapaaehtoisena työttömien ruokalassa.

 

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu polven nivelrikko, lievää masennusta, riippuvainen persoonallisuus ja terveydelle haitallista alkoholin käyttöä. Polvi oli kivulias, mutta polven toiminnallinen tila kuvautui esitetystä selvityksestä kohtuulliseksi. Lieväasteinen masennus ja persoonallisuushäiriö eivät aiheuta työkyvyttömyyttä. Viitteitä pitkäaikaisen alkoholin käytön aikaansaamista elinmuutoksista oli olemassa, mutta niiden toimintaan ja työkykyyn vaikuttavaa pysyvää vaikutusta ei voitu osoittaa alkoholin käytön jatkuessa.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut. Kokonaisuutena arvioiden Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta kuitenkin katsoi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. Sen vuoksi häntä ei voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä.

 

Lisäksi Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että kansaneläkelain mukaisessa työkyvyttömyyseläkkeessä ei ole kysymys ammatillisesta työkyvyttömyydestä, jossa arvioidaan, onko etuuden hakija tullut työkyvyttömäksi työhönsä tai virkaansa. Työkyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon etuuden hakijan kyky ottaa vastaan myös hänen tavalliseen työhönsä verrattavaa hänelle sopivaa ja kohtuullisen toimeentulon turvaavaa työtä.

 

Sovelletut säännökset:

 

Kansaneläkelaki 22 §

 

Asiasanat:

 

Kansaneläke, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyys