Press "Enter" to skip to content

SAMU 24051/07/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien, kun A:lla oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia sekä tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus?

A haki työkyvyttömyyseläkettä 1.9.2007 lukien. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.9.2007 lukien, sillä vaikka A:lla oli nivelkipuja, hänen toiminnallinen tilansa oli hyvä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi edelleen 1.9.2007 lukien vedoten edelleen jatkuvaan työkyvyttömyyteensä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli alentunut 31.8.2007 jälkeenkin 31.5.2010 saakka. Muilta osin valitus hylättiin.

SAMU 24051/07/01

Otsikko:

 

Työkyvyttömyyseläke myönnettiin

 

Ratkaisupäivämäärä:

 

14.08.2009

 

Diaarinumero:

 

24051/07/01

 

Tiivistelmä:

 

Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien. Työkyvyttömyyseläke myönnettiin 31.5.2010 saakka.

 

Päätös, josta valitettu:

 

Kansaneläkelaitos antoi 26.9.2007 päätöksen, jolla hylättiin A:n oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.9.2007 lukien. A:n suolitilanne oli hyvä. Hänellä oli myös nivelkipuja, mutta nivelten toiminnallinen tilanne oli tyydyttävä eikä aktiivisen tulehduksen merkkejä ollut havaittavissa.

 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

 

A vaati työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi edelleen 1.9.2007 lukien vedoten edelleen jatkuvaan työkyvyttömyyteensä.

 

Ratkaisu:

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut 31.8.2007 jälkeenkin 31.5.2010 saakka. Muilta osin valitus hylättiin. Kansaneläkelaitoksen päätöstä muutettiin ja asia palautetaan Kansaneläkelaitokselle toimenpiteitä varten.

 

Perustelut:

 

Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

 

A:lla oli kauppateknikon koulutus. Hänen tavallisena työnään oli pidettävä talonmiehen työtä. Lisäksi hän oli työskennellyt myyntitöissä huoltamolla, kodinkoneliikkeessä ja mattoliikkeessä.

 

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia. A:lla oli tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus. Kunto ja terveys olivat romahtaneet vuonna 2006 sairastetun gastroentriitin jälkeen. Suoliston tilanne oli rauhoittunut, mutta tuki- ja liikuntaelinoireilu jatkui. Laaja-alaiset niveloireet vaikeuttivat liikkumista. Selän taivutus oli huomattavan rajoittunut. Käsien puristusvoimat olivat heikentyneet. Tuki- ja liikuntaelinoireiluun liittyi vakava-asteista masennusta, jossa oli myös itsetuhoisia piirteitä. Masennukseen oli aloitettu lääkitys helmikuussa 2008.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin 31.8.2007 jälkeenkin. Työkyvyttömyyden arvioitiin jatkuvan 31.5.2010 saakka.

 

Kansaneläkelaitos oli antanut asiassa väliaikaiset päätökset 13.12.2007, 2.9.2008 ja 29.5.2009, joilla A:lle oli myönnetty työkyvyttömyyseläke ajalle 1.9.2007 – 31.5.2010.

 

Sovelletut säännökset:

 

Kansaneläkelaki 22 §

 

Asiasanat:

 

Kansaneläke, Työkyvyttömyyseläke

Be First to Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *