Press "Enter" to skip to content

SAMU 13821/7/11: Voitiinko A:ta pitää estyneenä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ja oliko hänellä siten ollut oikeus sairauspäivärahaan ajalla 1.6.2007–31.12.2007?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko kirvesmies A:ta pitää estyneenä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ja oliko hänellä siten ollut oikeus sairauspäivärahaan ajalla 1.6.2007–31.12.2007. A:lla oli todettu hyperkeratoosia käsissä sekä hänellä oli ollut toistuvia ruusuihottumia. Akuutti ruusuihottuma tuli toukokuussa, jonka vuoksi hän aloitti antibioottihoidon ja estolääkityksen. Kansaneläkelaitos antoi päätöksen, jolla A:lle myönnettiin ajalle 31.3.-31.5. sairauspäivärahaa, mutta ei päivärahaa. A vaati edelleen päivärahaa myönnettäväksi pidemmälle ajalle 1.6-31.12. Sosiaaliturvan muutoksenhakulauta hylkäsi valituksen sillä perusteella, että A:ta ei voitu pitää estyneenä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään eikä hänellä siten ollut oikeutta sairauspäivärahaan ajalla 1.6-31.12.

SAMU 13821/7/11

Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

Ratkaisupäivämäärä: 11.11.2008

Diaarinumero: 13821/7/11

Tiivistelmä: Kysymys oli oikeudesta sairauspäivärahaan. Sairauspäivärahaa ei myönnetty, koska vakuutettua ei voitu pitää estyneenä tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 15.5.2007 päätöksen, jolla A:lle myönnettiin sairauspäiväraha ajalle 31.3.2007 – 31.5.2007. Päiväraha hylättiin ajalta 1.6.2007 – 31.12.2007, koska työkyvyttömyyttä ei voitu esitetyn selvityksen perusteella arvioida kyseiseltä ajalta.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahaa myönnettäväksi edelleen ajalle 1.6.2007 – 31.12.2007 vedoten esittämäänsä lääketieteelliseen selvitykseen.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A:n tavallisena työnä oli pidettävä kirvesmiehen työtä.

A:lla oli todettu hyperkeratoosia käsissä. Lisäksi hänellä oli ollut toistuvia ruusuihottumia, jotka oli saatu kohtuullisesti pysymään poissa estolääkityksenä käytetyillä penisilliini-injektioilla. Akuutti ruusuihottuma oli tullut vasempaan yläraajaan maaliskuussa 2007, jonka vuoksi oli aloitettu akuutin vaiheen antibioottihoito ja pysyväisluontoinen estolääkitys. Kontrollissa 30.5.2007 oli todettu enää ruusun jälkitila, vaikkakin kädet olivat edelleen kuivat ja niissä oli ihopaksuuntumaa.

Esitetyn selvityksen perusteella A:ta ei voitu enää pitää estyneenä sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään eikä hänellä siten ollut oikeutta sairauspäivärahaan ajalla 1.6.2007–31.12.2007.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys