Press "Enter" to skip to content

SAMU 13035/7/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli todettu masennusta, alkoholin aiheuttama hermoston rappeutuminen, polven nivelrikko, yleistynyt nivelrikko, kurkunpääntulehdus ja keuhkoahtaumatauti? Lisäksi A:lla oli todettu lievää psykomotorista hidastumista ja kognitiivisen tason laskua

A haki työkyvyttömyyseläkettä, ja hänellä A:lla oli todettu masennusta, alkoholin aiheuttama hermoston rappeutuminen, polven nivelrikko, yleistynyt nivelrikko, kurkunpääntulehdus ja keuhkoahtaumatauti. Viimeisten vuosien aikana alkoholinkäyttö oli ollut myös runsasta. Kansaneläkelaitos hylkäsi päätöksen A:n työkyvyttömyyseläkkeestä sillä perusteella, että alkoholin haitallinen käyttö vaikutti A:n työkykyyn, ja sairauksien ei katsottu alentavan merkittävästi työkykyä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli pääasiassa alkoholinkäytön vuoksi alentunut. Alkoholinkäytöstä ei ollut kuitenkaan todettu aiheutuneen pysyviä elinmuutoksia. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. Sen vuoksi häntä ei voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä.

SAMU 13035/7/01

Otsikko:

 

Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty

 

Ratkaisupäivämäärä:

 

18.11.2008

 

Diaarinumero:

 

13035/7/01

 

Tiivistelmä:

 

Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty, koska työkyvyn katsottiin alentuneen pääasiassa alkoholinkäytön vuoksi. Sairauksien ei katsottu aiheuttavan työkyvyttömyyttä.

 

Päätös, josta valitettu:

 

Kansaneläkelaitos antoi 10.1.2007 päätöksen, jolla hylättiin työkyvyttömyyseläke. Alkoholin haitallisen käytön sekä kulumavaivojen katsottiin vaikuttavan työkykyyn. Alkoholin käyttö ei kuitenkaan ollut aiheuttanut merkittäviä seurannaissairauksia. Sairauksien ei katsottu alentavan merkittävästi työkykyä.

 

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa:

 

A vaati työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi vedoten sairauksien aiheuttamaan toimintakyvyn alenemaan. Hän katsoi olevansa työkyvytön nykyisille työmarkkinoille eikä A katsonut myöskään hänellä olevan realistisia mahdollisuuksia uudelleenkoulutukseen.

 

Ratkaisu:

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

 

Perustelut:

 

Työkyvyttömänä pidetään henkilöä, joka sairauden, vian tai vamman takia on kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, mitä on pidettävä ikä, ammattitaito ja muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana.

 

A oli käynyt keskikoulun. Lisäksi hän oli käynyt emäntäkoulun. Hänen tavallisena työnään oli pidettävä myyjän työtä. Lisäksi hän oli työskennellyt kioskiyrittäjänä, teollisuustyöntekijänä kenkätehtaalla ja siivoojana. 

 

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu masennusta, alkoholin aiheuttama hermoston rappeutuminen, polven nivelrikko, yleistynyt nivelrikko, kurkunpääntulehdus ja keuhkoahtaumatauti. Viimeisten vuosien aikana alkoholinkäyttö oli ollut runsasta. Neuropsykologisissa tutkimuksissa oli todettu lievää psykomotorista hidastumista ja kognitiivisen tason laskua. Pään kuvantamistutkimuksesta oli saatu normaali löydös. Keuhkoahtaumatauti alensi hänen työkykyään pölyisiin ja kylmissä olosuhteissa tehtäviin töihin. Yleistilaltaan A:n status oli hyvä.

 

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli pääasiassa alkoholinkäytön vuoksi alentunut. Alkoholinkäytöstä ei ollut kuitenkaan todettu aiheutuneen pysyviä elinmuutoksia. Kognitiivinen taso ei ollut laskenut työkyvyttömyyttä aiheuttavassa määrin. Myöskään muut sairaudet eivät aiheuttaneet työkyvyttömyyttä.

 

Kokonaisuutena arvioiden Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. Sen vuoksi häntä ei voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin työkyvyttömänä.

 

Sovelletut säännökset:

 

Kansaneläkelaki 22 §

 

Asiasanat:

 

Kansaneläke, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyys

Be First to Comment

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *