Press "Enter" to skip to content

SAMU 10925/7/11: Oliko A:lla oikeus sairauspäivärahaan, kun A:lla oli todettu määrittämätön selkäsärky, risti-suoliluunivelen nyrjähdys tai venähdys, suoliluu-säärisiteen oireyhtymä, rintarangan kipu sekä määrittämätön skolioosi?

Ratkaisussa oli kysymys siitä, aiheuttivatko A:n sairaudet sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A:n päätös sairauspäivärahasta hylättiin ajalla 1.3.2007-31.5.2007, koska A:ta ei esitetyn selvityksen perusteella pidetty työkyvyttömänä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa sairauspäivärahan myöntämistä vedoten työkyvyttömyyteensä ja uuteen lääkärinlausuntoon. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että vaikka A:n työkyky oli alentunut, hänen tuki- ja liikuntaelinten  toimintakyky oli kuitenkin kohtuullinen, eikä niiden osalta ollut todettu työkykyyn merkittävästi vaikuttavia sairauslöydöksiä. Siten muutoksenhakulautakunta katsoi kokonaisuutena arvioiden, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 1.3.2007-31.5.2007.

SAMU 10925/7/11

Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla

Ratkaisupäivämäärä: 18.11.2008

Diaarinumero: 10925/7/11

Tiivistelmä: Kysymys oli siitä, aiheuttivatko sairaudet sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A:ta ei pidetty työkyvyttömänä.

Päätös, josta valitettu: Kansaneläkelaitos antoi 28.3.2007 päätöksen, jolla hylättiin A:n oikeus sairauspäivärahaan ajalla 1.3.2007 – 31.5.2007, koska häntä ei esitetyn selvityksen perusteella pidetty työkyvyttömänä.

Vaatimukset muutoksenhakulautakunnassa: A vaati sairauspäivärahan myöntämistä vedoten työkyvyttömyyteensä ja uuteen lääkärinlausuntoon.

Ratkaisu: Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta hylkäsi valituksen.

Perustelut: Vakuutetulla on oikeus sairauspäivärahaan ajalta, jona hän on estynyt tekemästä työtään sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Työkyvyttömyydellä tarkoitetaan sellaista sairaudesta johtuvaa tilaa, jonka kestäessä vakuutettu on sairauden edelleen jatkuessa kykenemätön tekemään tavallista työtään tai työtä, joka on siihen läheisesti verrattavaa.

A oli koulutukseltaan merkantti. Hänen tavallisena työnään oli pidettävä laitoshuoltajan työtä, joka koostui pääasiassa siivoojan tehtävistä.

Asiassa oli esitetty lääkärinlausuntoja, joissa A:ta oli pidetty työkyvyttömänä. Lääketieteellisestä selvityksestä ilmenevät sairauslöydökset ja tilankuvaukset oli otettu huomioon työkykyä arvioitaessa.

A:n terveydentilasta esitetyn lääketieteellisen selvityksen mukaan hänellä oli todettu määrittämätön selkäsärky, risti-suoliluunivelen nyrjähdys tai venähdys, suoliluu-säärisiteen oireyhtymä, rintarangan kipu sekä määrittämätön skolioosi. Kesästä 2005 lukien A:lla oli ollut kipuja oikean lonkan yläpuolella. Selän sivutaivutukset olivat jonkin verran rajoittuneet ja aiheuttivat kipua oikeaan kylkeen. Selän eteenpäin taivutuksessa sormet ylettivät lattiaan. Selän taaksepäin taivutus aiheutti kipua oikeaan kylkeen. Kantapääkävely onnistui. Lonkkien ja polvien passiiviset liikelaajuudet olivat hyvät. Lannerangan MRI-tutkimuksen tulos oli normaali.

Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta totesi, että A:n työkyky oli alentunut. Tuki- ja liikuntaelinten toimintakyky oli kuitenkin kohtuullinen, eikä niiden osalta ollut todettu työkykyyn merkittävästi vaikuttavia sairauslöydöksiä. Kokonaisuutena arvioiden A:lla oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään ajalla 1.3.2007 – 31.5.2007.

Sovelletut säännökset: Sairausvakuutuslaki 8 luku 4 §

Asiasanat: Sairausvakuutus, Sairauspäiväraha, Työkyvyttömyys