Ratkaisuvaihtoehdot

Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen voi hakea muutosta taikka kannella joko eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Yksi vaihtoehto on myös se, että haetaan uudestaan työkyvyttömyyseläkettä uudella hakemuksella. Hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen jälkeen on myös muitakin vaihtoehtoja, kuten ammatillinen kuntoutus, joista voi lukea lisää tästä.

1. Haetaan muutoksenhakua päätökseen:

 

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on oikeus hakea päätökseen muutosta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa eläkelaitoksen päätöksen tiedoksisaannista.

– Muutoksenhakijan on toimitettava valituksensa eläkelaitokselle, jonka perusteella eläkelaitos tutkii, onko annettua päätöstä syytä muuttaa valituksessa esitettyjen perusteluiden perusteella.

– Mikäli eläkelaitos katsoo, ettei perusteita päätöksen oikaisemiselle ole, eläkelaitos antaa asiassa lausuntonsa ja toimittaa muutoksenhakijalle valituksen liiteasiakirjoineen muutoksenhakulautakunnalle.

– Hakija voi valittaa eläkelaitoksen päätöksestä muutoksenhakulautakuntaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

– Mikäli hakija ei ole tyytyväinen muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun, päätöksestä voidaan valittaa vielä vakuutusoikeuteen.


Työkyvyttömyyseläkeriitaprosessi Kelan päätöksestä voidaan kuvata yksinkertaistetusti seuraavasti:

– Työkyvyttömyyseläkkeen hakijalla on oikeus hakea päätökseen muutosta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa Kelasta.

– Kelan päätöksiin haetaan muutosta sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnalta kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen saamisesta.

– Mikäli hakija on tyytymätön muutoksenhakulautakunnan ratkaisuun, päätöksestä voidaan valittaa vielä vakuutusoikeuteen.

2. Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.


Kantelun voi tehdä, mikäli kantelija katsoo, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan tai jos kantelija epäilee, että perus- ja ihmisoikeudet eivät ole toteutuneet asianmukaisesti.

Työkyvyttömyyseläkeasioissa kantelut ovat liittyneet muun muassa kohtuuttomiin pitkiin aikoihin työkyvyttömyyseläkepäätöstä ratkaistaessa tai viranomaisen toiminnan lainvastaisuuteen.

3. Haetaan uudestaan työkyvyttömyyseläkettä kielteisen päätöksen jälkeen.

Kielteisen työkyvyttömyyspäätöksen jälkeen ei välttämättä tarvitse ryhtyä muutoksenhakuprosessiin, vaan voidaan tehdä uusi työkyvyttömyyseläkehakemus, jos se poikkeaa merkittävästi edellisestä työkyvyttömyyseläkehakemuksesta. Tämä vaihtoehto voi olla hyvä silloin, mikäli aikaisempi työkyvyttömyyseläkehakemus on ilmeisen puutteellinen tai hakija on saanut uuden diagnoosin.