Miksi työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikeaa päästä?

Työkyvyttömyyseläkkeelle on vaikea päästä, mutta se ei ole mahdotonta. Jos kielteiseen työkyvyttömyyseläkepäätökseen hakee muutosta, kannattaa konsultoida juristia, mikäli ei ole täysin varma siitä, mihin perusteisiin tai muihin selvityksiin kannattaa vedota omassa työkyvyttömyyseläkeriidassa. Potilasta hoitava lääkäri ei ole potilaan asianajaja, sillä työkyvyttömyys ei ole lääketieteellinen, vaan juridinen käsite. Potilasta hoitavan lääkärin tehtävänä on hoitaa potilaan vikaa, sairautta tai vaivaa eikä toimia siten etuuksien myöntäjänä.

 

Työkyvyttömyyseläkkelle ei pääse automaattisesti lääkärintodistuksella, jossa lääkäri toteaa hakijan työkyvyttömäksi. Joskus tarvitaan liitteeksi jopa viisi lääkärinlausuntoa ja muuta selvitystä. Tällöin juridinen apu voi olla tarpeen työkyvyttömyyseläkkeelle pääsemiseksi, sillä työkyvyttömyyttä ei arvioida vain lääketieteellisesti, vaan myös juridisesti, kuten edellä todettiin. Vakuutuslääkäri, joka ottaa kantaa siihen, onko hakija työkyvytön vai ei, ei arvioi henkilön työkyvyn alenemista vain lääketieteellisesti, vaan mukana on myös kokonaisuuden arviointi oikeudellisin perustein. Tästä syystä ei voida täysin määritellä, pääseekö tietyn sairauden, vian tai vamman perusteella työkyvyttömyyseläkkeelle. Työkyvyttömyyseläkepäätökseen voi vaikuttaa hakijan ikä, asuinpaikka, koulutus, ammatti ja työn vaatimukset.