Press "Enter" to skip to content

ELK3751/02: A:n työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin, koska hän ei ollut toimittanut selvitystä työkyvystään

Asianumero: ELK3751/02
Päätöksen antaja: ELK
Päätöksen antopäivä: 7.5.2003

Tiivistelmä päätöksen sisällöstä

X on ollut Suomessa vakuutetussa työssä 1974-1986. Hän on hakenut työkyvyttömyyseläkettä 9.8.2000 saapuneella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä on ollut vuonna 1993 annettu lääkärinlausunto. Eläkelaitos on varannut X:lle tilaisuuden täydentää hakemustaan lääkärinlausunnolla. X ei ole toimittanut eläkelaitokselle lisäselvitystä. Eläkelaitos hylkäsi työkyvyttömyyseläkehakemuksen. X haki muutosta päätökseen ja toimitti valituksen liitteeksi diagnoosiluettelon sairauksistaan. Eläkelautakunta hylkäsi valituksen. MEL 26 §:n 1 momentin mukaan eläkkeenhakijan on toimitettava riittävä selvitys hakemuksen liitteeksi. X ei ole toimittanut sellaista ajankohtaista lääkärinlausuntoa, josta hänen työkykynsä voisi päätellä. Tämän vuoksi eläkelautakunta hyväksyi eläkelaitoksen menettelyn.

Lainkohdat

MEL 26 § 1 mom.