Kategoriat
Konkurssi Työeläke Työeläkevakuutus Työeläkevakuutusmaksu Vakuutusoikeuden päätös Vakuutusoikeus

VakO 1973:2018: Kumpi yhtiöistä oli lakisääteisen työeläketurvan järjestämisestä vastuussa?

A:lla oli ollut määräysvallassaan yritys F Oy ja T Oy. F Oy:stä T Oy:öön vuokratut työntekijät oli vakuutettu työntekijäin eläkelain mukaan. F Oy oli lain mukaisesti järjestänyt työntekijöilleen eläketurvan eläkeyhtiö X:ssä. A oli vaatinut, että eläkevakuutusyhtiössä X yrityksen F Oy:n työeläkevakuutuksessa vakuutetut työntekijät tulisi taannehtivasti siirtää yrityksen T Oy:n eläkevakuutusyhtiöstä Y ottamaan työeläkevakuutuksen, koska heidän […]

 30 näyttökertaa

Kategoriat
Työntekijän eläkelain 2 § Työsopimus Vakuutusoikeus

VakO 3040:2019: Oliko A:n työskentelyyn B ry:lle ajalla 1.11.2002 – 30.11.2017 sovellettava työeläkelakeja?

A oli pyytänyt Eläketurvakeskusta selvittämään, oliko hän ollut työntekijän eläkelain mukaisessa työsuhteessa, kun hän oli työskennellyt B ry:lle vuodesta 2002 alkaen. Eläketurvakeskuksen mukaan A:n työskentely B ry:lle oli ollut tavanomaisen harrastustoiminnan puitteissa tapahtuvaa, muussa kuin ansiotarkoituksessa tehtävää työtä, jolloin siihen ei sovellettu työeläkelakeja. A haki muutosta Eläketurvakeskuksen päätökseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnalta, joka hylkäsi A:n valituksen. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta […]

 51 näyttökertaa

Kategoriat
Painava syy Vakuutusoikeus Valituksen myöhästyminen

VakO 4095/2004: Oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi?

Muutoksenhakija A oli hakenut työkyvyttömyseläkettä, mutta Kirkkohallitus hylkäsi hakemuksen, jolloin A haki päätökseen muutoksenhakua. A:n olisi pitänyt lähettää Kirkon keskusrahastolle, mutta hän toimitti sen virheellisesti Valtiokonttoriin. Valtiokonttori siirsi kirjelmän Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui myöhässä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Vakuutusoikeus katsoi, että […]

 102 näyttökertaa

Kategoriat
Esteellisyys Päätöksen perustelut Vakuutusoikeuden jäsen Vakuutusoikeus

VakO 767/2012: Oliko työkyvyttömyyseläkettä koskevan valitusasian ratkaisemiseen osallistunut vakuutusoikeuden jäsen esteellinen sillä perusteella, että hän oli osallistunut A:n aikaisempien työkyvyttömyyseläkettä koskevien hakemuksien ratkaisemiseen?

Vakuutusoikeus oli 23.8.2001, 18.10.2007 ja 10.12.2009 antamillaan päätöksillä ratkaissut A:n työkyvyttömyyseläkettä koskevan asian. Vakuutusoikeuden 23.8.2001 antaman päätöksen ratkaisukokoonpanoon oli osallistunut sama jäsen, joka oli osallistunut myös vakuutusoikeuden 10.12.2009 antamaan ratkaisuun. A katsoi vakuutusoikeudelle 7.2.2011 saapuneessa kirjoituksessaan, että yksi vakuutusoikeuden jäsen oli ollut esteellinen osallistumaan hänen työkyvyttömyyseläkettä koskeneen valitusasiansa ratkaisemiseen 10.12.2009, koska tämä oli osallistunut vakuutusoikeuden […]

 152 näyttökertaa

Kategoriat
Eläkelaitoksen eläkeasiain neuvottelukunta Esteellisyys TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Vakuutusoikeus

VakO 1047:2012: TELKin jäsen oli esteellinen A:n työkyvyttömyyseläkeasian ratkaisemiseen työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnassa

A oli hakenut työkyvyttömyyseläkettä, jota hänelle ei oltu myönnetty. A haki muutosta TELKistä, jossa hänen asiaa ratkaisi henkilö, jolla oli sidonnaisuuksia Varmaan. A epäili työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan puolueettomuutta, koska hänen asiansa käsittelyyn osallistui varatuomari Riitta Wärn, joka oli mukana eläkelaitos Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa, johon hänet nimitti Varman hallitus. Varman eläkeasiain neuvottelukunnassa on Varman ja työmarkkinajärjestöjen edustajia, ja […]

 113 näyttökertaa

Kategoriat
Eläkkeeseen oikeuttavat työansiot Päiväraha Vakuutusoikeus

VaKo 4389:2015: Oliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä?

Työnantaja oli maksanut työntekijälle verollisia ja verottomia päivärahoja. Asiassa oli kysymys siitä, pliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä.   Työntekijän eläkelain 70 §:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu […]

 68 näyttökertaa

Kategoriat
Työkyvyn aleneminen Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Vakuutusoikeus

VakO 5124/2002: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:n sairauslöydökset olivat arvioitavissa siinä määrin lieviksi, ettei A:n työkyvyn voitu arvioida alentuneen pitempiaikaisesti työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin

Vakuutusoikeuden mukaan A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli oikean käden kipuja, kömpelyyttä sekä oikean käden etu- ja sivukautta tapahtuvassa noston ääriasennoissa rajoitteisuutta sekä käden puristusvoiman alenemista. Oikean käden toiminnallinen tila rajoitti ruumiillisen töiden tekemistä jossain määrin.   Oikeus saada työkyvyttömyyseläkettä on työntekijällä, jonka työkyvyn voidaan sairauden, vian tai vamman johdosta arvioida, kun otetaan huomioon […]

 67 näyttökertaa

Kategoriat
Aivovaurio CP-vamma Migreeni Neliraajahalvaus Syntymästä saatu aivovaurio Työkyvyttömyyden arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 2 § Työntekijän eläkelain 35 § Vakuutusoikeus

VaKo 3780/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus

A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli CP-vammana neliraajahalvaus sekä migreenitaipumus. VaKo 3780/2012 Asianumero: 3780/2012Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 17.1.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä A oli suorittanut ammatillisen perustutkinnon ja tehnyt lyhytaikaisia siivoojan ja näyteikkunapesijän töitä sekä työskennellyt puhelinmyyjänä vajaan vuoden, jona aikana ansiot olivat jääneet vähäisiksi. A:lla oli syntymässä saatu aivovaurio, joka vaikeutti erityisesti kehon […]

 77 näyttökertaa

Kategoriat
Painava syy Ratkaisun viivyttäminen Vakuutusoikeus Valituksen myöhästyminen Valituksen tutkiminen

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Asianumero: 2410/2011Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 8.5.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla katsottiin olleen perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Tästä syystä valituksen myöhästymiseen katsottiin olleen painava syy.   Esitiedot   Kansaneläkelaitos oli […]

 52 näyttökertaa

Kategoriat
Alaselän kivut Niskahartiaseudun särky Rappeumamuutokset Skolioosi Työkyvyn arviointi Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Vakava-asteiset sairauslöydökset Vakuutusoikeus

TELK/4877/3000/2014: A:lle ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kun hänellä oli esiintynyt mm. niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua, alaselän kipuja sekä todettu rappeumamuutoksia ja skolioosia

Asianumero: TELK/4877/3000/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 13.4.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 60-vuotias ja työskennellyt vuoromestarina ja palvelupäällikkönä. Hän on käynyt hotelli- ja ravintolakoulun sekä keittiömestarikurssin.   A:lla on esiintynyt niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua sekä alaselän kipuja. A:lla on todettu kaula- ja lannerangassa rappeumamuutoksia sekä kaularangassa skolioosia ja oikealla puolella […]

 52 näyttökertaa