Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Unettomuus

SAMU 35474/19/20: Aiheuttiko keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista?

A:lla oli melko runsasta alkoholinkäyttöä. A kärsi yöllisistä kauhukohtauksista ja hänellä oli keskivaikea masennustila ja ahdistuneisuushäiriö. Sosiaaliturva-asioiden lautakunta katsoi, että A:n päihdekäyttö vaikeutti mielialaoireiden luotettavaa arviointia. Lautakunnan mukaan työkyvyn luotettava arviointi edellyttää kuitenkin alkoholinkäytön pidempiaikaista lopettamista. Siten sosiaaliturva-asioiden lautakunta katsoi, että kokonaisuutena arvioiden A:lla oli kuitenkin vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi tekemästä työtään. SAMU 35474/19/20 Otsikko: Työkyky ei ollut alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla masennustilan ja ahdistuneisuushäiriön vuoksi Ratkaisupäivämäärä: 02.04.2020 Diaarinumero: 35474/19/20 Tiivistelmä: Kysymys oli…

 203 näyttökertaa

TELK/768/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla

X:llä (45-vuotias, hevostallin siivoustyö) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli estyneitä piirteitä persoonallisuudessa, unettomuutta, masennusta sekä hänen tiedollis-taidollinen taso oli ollut heikkolahjaisen tasolla, mutta todellisuuden tajun häiriöön viittaavaa tai muuta vaikea-asteista psykiatrista sairautta ei ollut.   TELK katsoi, että vaikka X oli syrjäytynyt työelämästä, hänen oli katsottava pystyvänsä työhistoriansa mukaiseen työskentelyyn. Siten X:llä ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/768/3000/2011 Asianumero: TELK/768/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 45-vuotias. Viimeksi X on työskennellyt…

 195 näyttökertaa