Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Uncategorized

VakO 21052:2021: Edellyttikö hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle sitä, että vanhempi tosiasiallisesti työskenteli korvausjakson aikana?

Diaarinumero: 21052:2021Antopäivä: 8.4.2022 Vakuutusoikeus katsoi, että lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain mukaisen joustavan hoitorahan myöntäminen lapsen hoitoon osallistuvalle vanhemmalle edellytti, että vanhempi…

 127 näyttökertaa

Kommentointi on suljettu

TTLK 2330/12/P: Voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan maksaa kolmen vuoden työhistorian perusteella yrittäjän peruspäivärahaan?

Asiassa oli kysymys siitä, voitiinko korotusosaa peruspäivärahaan kolmen vuoden työhistorian perusteella maksaa yrittäjän peruspäivärahaan. Kansaneläkelaitoksen päätös oli antanut A:lle päätöksen peruspäivärahasta, mutta päätöksen mukaan korotusosaa…

 165 näyttökertaa

Kommentointi on suljettu

VakO 21318:2021: Oliko takaisinperinnän perustetta koskevaa asia ratkaistu asianmukaisesti omaehtoisten opintojen tukemisen lakkauttamisen osalta valituskelpoisella päätöksellä?

Diaarinumero: 21318:2021Antopäivä: 3.3.2022 A:n työmarkkinatuki oli lakkautettu 1.7.2018 lukien sillä perusteella, että A oli päätoiminen opiskelija. Kansaneläkelaitos ei ollut antanut A:lle valituskelpoista päätöstä siitä, oliko…

 95 näyttökertaa

Kommentointi on suljettu

ELK3751/02: A:n työkyvyttömyyseläkehakemus hylättiin, koska hän ei ollut toimittanut selvitystä työkyvystään

Asianumero: ELK3751/02Päätöksen antaja: ELKPäätöksen antopäivä: 7.5.2003 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on ollut Suomessa vakuutetussa työssä 1974-1986. Hän on hakenut työkyvyttömyyseläkettä 9.8.2000 saapuneella hakemuksella. Hakemuksen liitteenä…

 138 näyttökertaa

Kommentointi on suljettu