Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Kuntoutuksen keskeyttäminen Kuntoutusrahan lakkauttaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työhönvalmennus Työntekijän eläkelain 32 §

TELK/1759/3001/2014: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä, kun A:n työnantaja päätti keskeyttää A:n työhönvalmennuksen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A keskeyttänyt kuntoutuksen, kun A:n työnantaja oli keskeyttänyt A:n työhönvalmennuksen. A sai kuntoutusrahaa, mutta eläkelaitos päätti lakkauttaa A:n kuntoutusrahan, koska eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan A:n työhönvalmennus oli päättynyt eikä A siten täyttänyt kuntoutuksen saamisen edellytyksiä eläkelaitoksen mukaan. Työntekijän eläkelain 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos […]

 100 näyttökertaa

Kategoriat
Kuntoutusrahan päättyminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta Työntekijän eläkelain 32 §

TELK/1443/3099/2014: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sairauspäivärahan päättymisestä 1.10.2013 lähtien?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sairauspäivärahan päättymisestä 1.10.2013 lähtien. TELK katsoi, että A:n työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta 1.1.2013 oli TyEL 32 §:n 2 momentin nojalla oikein määrätty, kun asiassa ei ollut ilmennyt pätevää syytä eläkkeen maksamiseen aiemmalta ajalta. TELK/1443/3099/2014 Asianumero: TELK/1443/3099/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.9.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän […]

 71 näyttökertaa