Kategoriat
Kuntoutusrahan määräytyminen Kuntoutusrahan päättyminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 28 §

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi. TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain […]

 91 näyttökertaa