Kategoriat
Päätöksen poistaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 140 §

TELK/1681/3100/2013: Oliko eläkelaitoksella edellytykset työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamiseksi?

Asiassa oli kysymys siitä, että eläkelaitos oli vahingossa myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi. TELK katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellytykset päätöksen poistamiseksi olivat olemassa ja poisti eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen. TELK/1681/3100/2013 Asianumero: TELK/1681/3100/2013Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 13.12.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Eläkelaitos haki työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamista, koska päätöksellä myönnettiin A:lle työkyvyttömyyseläke 1.8.2012 alkaen toistaiseksi. Perusteluinaan eläkelaitos esitti, että […]

 61 näyttökertaa