SAMU 7415/16: Oliko A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla osalta haettua aikaa, kun A:lla oli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö?

ADHD, Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, Kaksisuuntainen mielialahäiriö, Selvitys työkyvystä, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Työkyvyn aleneminen, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentyminen, Työkyvyn heikentymisen arviointi, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyyden korvaaminen, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen , , , , , , , , , ,

A haki sairauspäivärahaa sillä perusteella, että hänen työkykynsä oli alentunut aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön sekä määrittämättömän kaksisuuntaisen mielialahäiriön takia. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n hakemuksen, koska A:n katsottiin sairaudesta johtuvista toimintakyvyn rajoitteista

Jatka lukemista..SAMU 7415/16: Oliko A:n työkyky alentunut sairauspäivärahaan oikeuttavalla tavalla osalta haettua aikaa, kun A:lla oli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö sekä määrittämätön kaksisuuntainen mielialahäiriö?

 66 näyttökertaa

SAMU 24051/07/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien, kun A:lla oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia sekä tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus?

Fibromyalgia, Koliitti, Masennus, Myyntityö, Niveltulehdus, Selkäkivut, Selkävaivat, Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta, Suolisto-oireet, Talonmiehen työ, Talonmies, Tuki- ja liikuntaelinvaivat, Tulehdus, Työkyvyn arviointi, Työkyvyn heikentymisen arviointi, Työkyvyttömyyden arviointi, Työkyvyttömyyden korvaaminen, Työkyvyttömyyseläke, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

A haki työkyvyttömyyseläkettä 1.9.2007 lukien. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.9.2007 lukien, sillä vaikka A:lla oli nivelkipuja, hänen toiminnallinen tilansa oli hyvä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi edelleen 1.9.2007 lukien

Jatka lukemista..SAMU 24051/07/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien, kun A:lla oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia sekä tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus?

 91 näyttökertaa