TELK/161/3000/2014: Alle 60-vuotiaan työkyvyn arviointi – Miten TELKissä arvioitiin viulunsoitonopettajan työkyvyttömyyttä?

Tapauksessa oli kysymys siitä, oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen sillä perusteella, että hänen vasemman peukalonsa kulumat ja vammansa olivat pahentuneet viimeisen vuoden aikana. A oli työskennellyt viulunsoitonopettajana. TELKin mukaan alle 60-vuotiaan työntekijän työkykyarvio ei ole luonteeltaan ammatillinen. TELK katsoi, että A:lla oli edelleen työkyky osa-aikaiseen työhön, sillä hänen työkyvyssä ei ollut tapahtunut työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeutettavaa pidempiaikaista muutosta.


Työkyvyttömyyseläkettä arvioitaessa on huomioitava, että kyse on muutoksenhakijan terveydentilasta ja sen vaikutuksesta toimintakykyynsä sekä toimeentulosta. Vakuutuslääkäri ei arvioi ainoastaan henkilön työkyvyn alenemista, vaan päätökseen voi vaikuttaa esimerkiksi ammatti, työn vaatimukset, koulutus, ikä sekä asuinpaikka. Tässä tapauksessa TELK katsoi, että A:n vasemman käden sairauslöydös haittaa soittotyötä, mutta A:lla on edelleen kykyä osa-aikaiseen työhön, jota voidaan odottaa huomioiden hänen terveydentilansa.


Lue ratkaisu TELK/161/3000/2014