Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tulehdus

EOAK/5953/2021: Kesäkuusta 2021 lähtien vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti FIMEAN käsittelykapasiteetin. FIMEAN mukaan haittavaikutus on vakava, jos se on aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys)

FIMEAn käsittely on ruuhkautunut koronarokotehaittailmoitusten vuoksi. Kantelijan mukaan FIMEAn tulisi priorisoida rokotehaittojen käsittely, mutta näin ei ollut tapahtunut. FIMEAN (2022) mukaan haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen tai aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys). Jos lääkevahingosta seuraa pysyvä työkyvyttömyys, on mahdollista päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ennen kuin henkilö todetaan työkyvyttömäksi, kuluu siihen paljon aikaan. FIMEAn mukaan kesäkuusta 2021 lähtien myös vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti Fimean käsittelykapasiteetin ja vakaville ilmoituksille on siitä lähtien myös tehty kiireellisyysarvio, jotta…

 164 näyttökertaa

SAMU 24051/07/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien, kun A:lla oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia sekä tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus?

A haki työkyvyttömyyseläkettä 1.9.2007 lukien. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.9.2007 lukien, sillä vaikka A:lla oli nivelkipuja, hänen toiminnallinen tilansa oli hyvä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi edelleen 1.9.2007 lukien vedoten edelleen jatkuvaan työkyvyttömyyteensä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli alentunut 31.8.2007 jälkeenkin 31.5.2010 saakka. Muilta osin valitus hylättiin. SAMU 24051/07/01 Otsikko:   Työkyvyttömyyseläke myönnettiin   Ratkaisupäivämäärä:   14.08.2009   Diaarinumero:   24051/07/01   Tiivistelmä:   Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien. Työkyvyttömyyseläke myönnettiin 31.5.2010 saakka.   Päätös,…

 189 näyttökertaa

TELK/4797/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli pitkäaikaisia tulehduksia, vatsakipuja, psyykkistä oirehdintaa ja nivelrikkomuutoksia

Asianumero: TELK/4797/3000/2013Päätöksenantaja: TELKPäätöksen antopäivä: 11.2.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:lla on oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tammikuussa 2013 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella toistaiseksi. TELK hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 59-vuotias kuorma-autoilija. Hän on koulutukseltaan levyseppä-hitsaaja. A on työskennellyt aikaisemmin hitsaajana sekä asentajana ja viimeksi kuljetusalan yrittäjänä vuodesta 1987 alkaen. Työ on sisältänyt täysperävaunullisen kuorma-auton ajoa ja pyöräkoneella kuormaamista. A:lla on työhistoriaa yhteensä yli 40 vuotta.   Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan A:lla on pitkään ollut eturauhasvaivaa kuten toistuvia prostatiitteja…

 179 näyttökertaa