Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Tuki- ja liikuntaelinvaivat

EOAK/5953/2021: Kesäkuusta 2021 lähtien vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti FIMEAN käsittelykapasiteetin. FIMEAN mukaan haittavaikutus on vakava, jos se on aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys)

FIMEAn käsittely on ruuhkautunut koronarokotehaittailmoitusten vuoksi. Kantelijan mukaan FIMEAn tulisi priorisoida rokotehaittojen käsittely, mutta näin ei ollut tapahtunut. FIMEAN (2022) mukaan haittavaikutus arvioidaan vakavaksi, jos se on johtanut kuolemaan, hengenvaaraan, sairaalahoitoon tai sairaalahoidon pitkittymiseen tai aiheuttanut pysyvän vamman tai alentanut toimintakykyä (esim. pitkäaikainen työkyvyttömyys). Jos lääkevahingosta seuraa pysyvä työkyvyttömyys, on mahdollista päästä työkyvyttömyyseläkkeelle. Ennen kuin henkilö todetaan työkyvyttömäksi, kuluu siihen paljon aikaan. FIMEAn mukaan kesäkuusta 2021 lähtien myös vakavien koronarokotehaitojen ilmoitusten määrä ylitti Fimean käsittelykapasiteetin ja vakaville ilmoituksille on siitä lähtien myös tehty kiireellisyysarvio, jotta…

 160 näyttökertaa

SAMU 24051/07/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien, kun A:lla oli todettu määrittämätön haavainen koliitti, masennus, niveloireisto ja fibromyalgia sekä tuki- ja liikuntaelinoireisto, jonka aiheutti koliittiin liittyvä niveltulehdus?

A haki työkyvyttömyyseläkettä 1.9.2007 lukien. Kansaneläkelaitos hylkäsi A:n oikeuden työkyvyttömyyseläkkeeseen 1.9.2007 lukien, sillä vaikka A:lla oli nivelkipuja, hänen toiminnallinen tilansa oli hyvä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa työkyvyttömyyseläkettä myönnettäväksi edelleen 1.9.2007 lukien vedoten edelleen jatkuvaan työkyvyttömyyteensä. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että A:n työkyky oli alentunut 31.8.2007 jälkeenkin 31.5.2010 saakka. Muilta osin valitus hylättiin. SAMU 24051/07/01 Otsikko:   Työkyvyttömyyseläke myönnettiin   Ratkaisupäivämäärä:   14.08.2009   Diaarinumero:   24051/07/01   Tiivistelmä:   Kysymys oli oikeudesta työkyvyttömyyseläkkeeseen edelleen 1.9.2007 lukien. Työkyvyttömyyseläke myönnettiin 31.5.2010 saakka.   Päätös,…

 186 näyttökertaa

TELK/492/3000/2012: X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli ménièren tauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä masennusta

X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:lla oli Ménièren tauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä masennusta. TELK hylkäsi valituksen koska vakuutusoikeus oli toukokuussa 2007 antamallaan päätöksellä hylännyt X:n oikeuden täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, ja koska X:n terveydentilasta ei oltu toimitettu kyseisen päätöksen jälkeen sellaista selvitystä, jonka perusteella X:n täyden työkyvyttömyyden olisi syytä arvioida alkaneen ennen syyskuuta 2007. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/492/3000/2012 Asianumero: TELK/492/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.3.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 62-vuotias perhepäivähoitaja, joka on ollut osatyökyvyttömyyseläkkeellä X on 62-vuotias…

 231 näyttökertaa

TELK/939/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli käsi-ihottumaa, ihon kroonista märkimistä, tuki- ja liikuntaelinkipuja sekä sydänoireita

A oli 45-vuotias hierojakoulutuksen saanut yrittäjä. Hän oli hakenut osatyökyvyttömyyseläkettä, sillä hänellä oli käsi-ihottumaa, ihon kroonista märkimistä  sekä tuki- ja liikuntaelinkipuja ja sydänoireita. TELK katsoi, että alle 60-vuotiaan yrittäjän työkykyä arvioitaessa ei painoteta työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Siten A:n työkykyä ei voitu arvioida yksin hierojan työhön, vaan hänen työkykyään arvioidaan kaikkiin niihin työtehtäviin, joita häneltä voidaan kohtuudella edellyttää. TELKin mukaan hankalista oireistaan huolimatta A:lla oli arvioitava olevan työkykyä jäljellä hänen terveydentilalleen sopivaan työhön.  TELK/939/3000/2012 Asianumero: TELK/939/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 26.9.2012 Tiivistelmä…

 192 näyttökertaa

TELK/5859/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli MS-tauti, tuki- ja liikuntaelinoireita, päänsärkyä, huimausoireita, lannerangan kulumamuutoksia sekä leukanivelissä muutoksia

TELK katsoi, ettei A:n työkyky ollut heikentynyt hänen työhistorian osoittamissa määrin tapahtuvaan työskentelyyn sairauden, vian tai vamman takia työkyvyttömyyseläkkeeseen  oikeuttavasti, kun otettiin huomioon  sairauslöydökset, niiden vaikutus A:n toimintakykyyn sekä muut työkyvyn arviointiin liittyvät seikat. TELK/5859/3000/2011 Asianumero: TELK/5859/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 19.6.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä.   A on 56-vuotias ja hän on suorittanut ylioppilastutkinnon. Hän on viimeksi työskennellyt mainosten lajittelijana vuosina 2001–2004, muuten hän on ollut kotiäitinä vuodesta 1986 alkaen.   A:lla on pesäkekovettumatauti…

 209 näyttökertaa

TELK/4405/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja, huimausta, kuulon alenemaa, polvien nivelrikkoa sekä masennusta

X:lla (58-vuotias, puhelinasentaja) ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä masennusta. X oli sairastanut tasapainoelinten tulehdukset, joiden jälkeen hänelle oli jäänyt huimausta ja kuulon alenemaa. TELK/4405/3000/2011 Asianumero: TELK/4405/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 13.3.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 58-vuotias yli 30 vuotta puhelinasentajana työskennellyt, työttömäksi jäänyt mieshenkilö. X:llä on ylipainoa, uniapnea, verenpainetauti, vatsavaivoja, ajoittaista ripulia, tuki- ja liikuntaelinvaivoja sekä masennusta. X on sairastanut tasapainoelinten tulehdukset, joiden jälkeen hänelle on jäänyt huimausta…

 216 näyttökertaa

TELK/1089/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli verenpainetauti, tuki- ja liikuntaelinkipuja, rintarangan jäykistymistä, lannerangan lievää kieroutta sekä lonkissa limapussiärsytystä

X:lla (56-vuotias, toimitilahuoltaja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tuki- ja liikuntaelinkipuja, rintarangan jäykistymistä ja lannerangan lievää kieroutta sekä lonkkien limapussiärsytystä. Työntekijän eläkelain 35 §:n 2 momentin mukaan työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio. TELKin mukaan X:n työkyky riitti vähemmän selkää…

 195 näyttökertaa

TELK/1444/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli tuki- ja liikuntaelinoireita sekä masennusta

Asianumero: TELK/1444/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.10.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen, jossa hän vaati  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämistä. A on 60-vuotias varastovastaava. Hän on käynyt kansakoulun, suorittanut koneteknikon ja kauppateknikon opinnot. Hän on aikaisemmin työskennellyt suunnittelijana, myyjänä ja projektipäällikkönä. A on huolehtinut päivittäisten lähetysten oikea-aikaisuudesta sekä logistiikasta eri varastojen välillä. A siirrettiin tekemään varastoinnin suunnittelua ja inventointia, joista jälkimmäiseen sisältyi myös fyysistä ponnistusta. Enimmäkseen työ on kuitenkin ollut ATK:lla tehtävää työtä. Hänet irtisanottiin työstään marraskuussa 2011.   A:lla on tuki- ja liikuntaelinoireita…

 185 näyttökertaa

VakO 3307:2015: Arvioidaanko työntekijän oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen arviointihetken olosuhteiden perusteella?

Diaarinumero(t): 3307:2015Sovellettu lainsäädäntö: Työntekijän eläkelaki 25 §Antopäivä: 1.11.2016   Harkittaessa työntekijän oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen työkyvyttömyyden uhkaa tulee arvioida arviointihetken olosuhteiden perusteella. Arvioitaessa, voidaanko ammatillisella kuntoutuksella siirtää tai estää työkyvyttömyyden uhkaa, on työntekijällä diagnosoiduista sairauksista aiheutuvan toimintakyvyn aleneman ohella otettava huomioon muun muassa hänen ikänsä, aikaisempi toimintansa, ammattitaitonsa ja koulutuksensa. Ammatillista kuntoutusta voidaan pitää tarkoituksenmukaisena, jos sen voidaan arvioida mahdollistavan työelämään palaamisen tai siirtävän tai estävän työkyvyttömyyttä. Vaikka A:n ei vuonna 2006 sattuneen tapaturman jälkeen voitu arvioida kyenneen työskentelemään entisessä lihanleikkaajan…

 208 näyttökertaa