Kategoriat
Käsien voimattomuus Nilkkojen ja jalkojen turvotus Niskavaivat Nivelrikko Polvikivut Rappeumamuutokset Selkävaivat TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Yrittäjän eläkelain 32 §

TELK/4842/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja, nilkkojen ja jalkojen turvotusta, rappeumaa ja nivelrikkomuutoksia

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (59-vuotias, kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Lisäksi A:lla oli nivelrikkomuutoksia. TELK/4842/3000/2011 Asianumero: TELK/4842/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 24.4.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 59-vuotias kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä. X on työskennellyt toimistotyössä […]

 71 näyttökertaa

Kategoriat
Hermojuurta ahtauttava muutos Kulumamuutokset Selkävaivat TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/2436/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta

X:llä (50-vuotias, merkonomi) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta. X:n kehon taivutukset olivat tyydyttävät. TELKin mukaan yksin kipujen vuoksi X:n työ- ja toimintakykyä ei voitu pitää pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneenä.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/2436/3000/2010 Asianumero: TELK/2436/3000/2010Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.9.2010 Tiivistelmä […]

 55 näyttökertaa