Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Selän jäykkyys ja kipu

SAMU 10925/7/11: Oliko A:lla oikeus sairauspäivärahaan, kun A:lla oli todettu määrittämätön selkäsärky, risti-suoliluunivelen nyrjähdys tai venähdys, suoliluu-säärisiteen oireyhtymä, rintarangan kipu sekä määrittämätön skolioosi?

Ratkaisussa oli kysymys siitä, aiheuttivatko A:n sairaudet sairauspäivärahaan oikeuttavaa työkyvyn alentumista. A:n päätös sairauspäivärahasta hylättiin ajalla 1.3.2007-31.5.2007, koska A:ta ei esitetyn selvityksen perusteella pidetty työkyvyttömänä. A vaati muutoksenhakulautakunnassa sairauspäivärahan myöntämistä vedoten työkyvyttömyyteensä ja uuteen lääkärinlausuntoon. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta katsoi, että vaikka A:n työkyky oli alentunut, hänen tuki- ja liikuntaelinten  toimintakyky oli kuitenkin kohtuullinen, eikä niiden osalta ollut todettu työkykyyn merkittävästi vaikuttavia sairauslöydöksiä. Siten muutoksenhakulautakunta katsoi kokonaisuutena arvioiden, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä eikä hän ollut estynyt sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi…

 279 näyttökertaa

TELK/1972/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:in päätöstä. TELK/1972/3000/2012 Asianumero: TELK/1972/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi ja hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 62-vuotias kioskimyyjä, joka on käynyt keskikoulun. A on työskennellyt kirjakaupassa, tehdastyössä, kemikaalikaupassa, kahvilassa ja viimeksi 27 vuoden…

 230 näyttökertaa

TELK/769/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia sekä selän jäykkyyttä ja kipua

X:llä (39-vuotias, kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia, selän jäykkyyttä ja vikoja. TELK katsoi, ettei A:lla ollut sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/769/3000/2011 Asianumero: TELK/769/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 39-vuotias nainen, jolla on kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus. X on työskennellyt myyjänä noin 10 vuotta. X on ollut lannerangan välilevytyräleikkauksessa 2007, jonka jälkeen hänelle on jäänyt edelleen kipuja. Tutkimuksissa…

 179 näyttökertaa