Kategoriat
Ahdistustila Jännekipu Krooninen kipu Masennus Nikamavälien kuluminen Nivelrikko Selän jäykkyys ja kipu TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelaki 35 § Työrasitusperäinen kipuoireilu

TELK/1972/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli nivelrikkoa, jännekipua, lanneselän kipua, niveloireita, työrasitusperäistä kipuoireilua, selässä jäykkyyttä ja kipua sekä sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila

TELK katsoi, että työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta painotettaessa A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin toistaiseksi. TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti toistaiseksi. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELK:in päätöstä. TELK/1972/3000/2012 Asianumero: TELK/1972/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.11.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:n työkyvyn arvioitiin heikentyneen osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti […]

 88 näyttökertaa

Kategoriat
Rappeumamuutokset Selän jäykkyys ja kipu TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen Työntekijän eläkelain 35 §

TELK/769/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia sekä selän jäykkyyttä ja kipua

X:llä (39-vuotias, kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia, selän jäykkyyttä ja vikoja. TELK katsoi, ettei A:lla ollut sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/769/3000/2011 Asianumero: TELK/769/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 39-vuotias nainen, jolla on […]

 58 näyttökertaa