EOAK/7522/2021: Lääkinnällisen kuntoutuksen koskevan hakemuksen käsittelyaika Kansaneläkelaitoksessa

Eduskunnan oikeusasiamies, Kansaneläkelaitos, Käsittelyaika, KELA, Lääkinnällinen kuntoutus, Ratkaisun viivyttäminen , , , , ,

Kantelija oli jättänyt 18.12.2020 Kansaneläkelaitokselle lääkinnällistä kuntoutusta koskevan hakemuksensa, ja se oli kuitenkin otettu käsittelyyn vasta yli puolen vuoden jälkeen 19.7.2021. Kantelijan ilmoittaman mukaan Kelan asiantuntijalääkäri oli käsitellyt asian 9.8.2021,

Jatka lukemista..EOAK/7522/2021: Lääkinnällisen kuntoutuksen koskevan hakemuksen käsittelyaika Kansaneläkelaitoksessa

 92 näyttökertaa

EOAK 1560/4/12: Huolimattomuus työkyvyttömyyseläkepäätöstä antaessa

Eduskunnan oikeusasiamies, Ratkaisun viivyttäminen

Eduskunnan oikeusasiamies käsitteli kantelua, jossa kantelija oli arvostellut Kansaneläkelaitoksen menettelyä työkyvyttömyyseläkeasiassaan. Kantelijan mukaan eläkelaitokset ja muutoksenhakuelimet olivat viivyttäneet myönteistä ratkaisua tietoisesti.   Eduskunnan oikeusasiamiehen mukaan Kela on laiminlyönyt käsitellä kantelijan

Jatka lukemista..EOAK 1560/4/12: Huolimattomuus työkyvyttömyyseläkepäätöstä antaessa

 174 näyttökertaa

EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

Ammatillinen kuntoutus, Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen, Eduskunnan oikeusasiamies, Ratkaisun viivyttäminen , ,

Tapauksessa oli kysymys siitä, että kantelijan mukaan hän ei ollut saanut Kelalta päätöstä ammatillisesta kuntoutuksesta kantelupäivään mennessä sen jälkeen, kun Varma antoi hylkäävän päätöksen 4.8.2014, jolloin Kelan olisi tullut ottaa

Jatka lukemista..EOAK 649/4/15: Työeläkelaitoksen ja Kelan yhteistyö kuntoutusasiassa

 171 näyttökertaa

EOAK 3281/4/05: Korvaushakemuksen käsittelyaika potilasvakuutuskeskuksessa ja kantelijan työkyvyttömyyteen liittyvät seikat

Ansionmenetyskorvaus, Eduskunnan oikeusasiamies, Potilasvakuutuskeskus, Ratkaisun viivyttäminen

Kantelijan vahinkoilmoitus oli saapunut Potilasvakuutuskeskukseen 28.12.1994, mutta Potilasvakuutuskeskus oli antanut asiassa myönteisen korvauspäätöksen vasta 2.2.1995. Kantelija oli arvostellut 3.11.2005 päivätyssä kirjeessään sitä, että päätös hakemukseen antamisessa potilasvakuutuskeskuksessa kesti kohtuuttoman kauan,

Jatka lukemista..EOAK 3281/4/05: Korvaushakemuksen käsittelyaika potilasvakuutuskeskuksessa ja kantelijan työkyvyttömyyteen liittyvät seikat

 141 näyttökertaa

EOAK 1274/4/04: Sairauspäiväraha-asian perusteleminen, työkyvyttömyys ja viivästykset asumistukiasioiden käsittelyssä

Eduskunnan oikeusasiamies, Ratkaisun viivyttäminen, Sairauspäiväraha ,

Kantelija oli arvostellut sitä, että toimisto oli hylännyt hänen sairauspäivärahahakemuksensa sillä perusteella, ettei hän ole ollut työkykyinen edellisen sairauspäivärahakauden enimmäisajan jälkeen. Toimisto oli myöntänyt kantelijalle sairausvakuutuslain mukaista sairauspäivärahaa 31.12.2001 saakka,

Jatka lukemista..EOAK 1274/4/04: Sairauspäiväraha-asian perusteleminen, työkyvyttömyys ja viivästykset asumistukiasioiden käsittelyssä

 154 näyttökertaa

EOAK/4620/2019: Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyaikatilanne on ollut huono varsin pitkään

Eduskunnan oikeusasiamies, Ratkaisun viivyttäminen, Työkyvyttömyyseläkehakemuksen ratkaiseminen ,

Eduskunnan oikeusasiamies ratkaisi useita kanteluita vuoden 2019 aikana, jossa oltiin arvosteltu työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoja Kelassa. Eduskunnan oikeusasiamies otti käsiteltäväksi omasta aloitteestaan elokuussa 2019 työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemusten käsittelyaikoihin, ja pyysi

Jatka lukemista..EOAK/4620/2019: Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten käsittelyaikatilanne on ollut huono varsin pitkään

 168 näyttökertaa

TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, Ratkaisun viivyttäminen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä ja oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä. A:n asian käsittelyä oli pitkittänyt se, että vakuutusoikeus oli palauttanut asian TELK:iin uudelleen käsiteltäväksi. TELK ei ollut tarpeettomasti viivytellyt A:n asian käsittelyä. TELK

Jatka lukemista..TELK/4195/3000/2016: Oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittäminen, kun käsittelyaika oli kestänyt noin kaksi vuotta

 123 näyttökertaa

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Painava syy, Ratkaisun viivyttäminen, Vakuutusoikeus, Valituksen myöhästyminen, Valituksen tutkiminen

Asianumero: 2410/2011Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 8.5.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla

Jatka lukemista..VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

 98 näyttökertaa