Kategoriat
Fyysisen toimintakyvyn heikkeneminen Kiertäjäkalvosinoireyhtymä Nivelrikko Rasitusoireet Selkäkivut TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkehakemuksen hylkääminen

TELK/5707/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli rasitusoireita, nivelrikkomuutoksia, olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita, selkäkipuja sekä fyysinen toimintakyky oli heikentynyt

X:llä (57-vuotias, hiekkapuhaltaja ja maalari) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:n fyysinen toimintakyky oli heikentynyt huonon kunnon vuoksi. X:llä oli todettu nivelrikkomuutoksia ja olkapäissä kiertäjäkalvosinoireyhtymän tyyppisiä oireita. Lisäksi X:llä oli selkäkipuja ja rasituksen yhteydessä oireita, kun hänelle oli tehty sydämen ohitusleikkaus.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/5707/3000/2010 Asianumero: TELK/5707/3000/2010Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 4.5.2011 Tiivistelmä päätöksen […]

 58 näyttökertaa