Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Rappeumamuutokset

FINE-041532 (2022): Kuinka pitkältä ajalta hoitokuluja ja työkyvyttömyyttä tuli korvata yksityistapaturmavakuutuksesta?

Tapauksessa oli kysymys siitä, kuinka pitkältä ajalta hoitokuluja ja työkyvyttömyyttä tuli korvata yksityistapaturmavakuutuksesta. Asiakkaan mukaan olkapää oli ollut tapaturman johdosta erittäin kipeä, eikä hän ollut tämän takia työkykyinen. Asiakas oli vaatinut, että yhtiö korvaa leikkauksesta aiheutuneet kulut sekä sairauspäivärahaa 31.8.2021 jälkeen. Asiakkaalle oli maksettu olkapään hoitokuluja sekä päivärahakorvausta tapaturman johdosta 19.4.-31.8.2021. Yksityistapaturmavakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat tapaturmasta.Yksityistapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturmien hoitokuluja, ohimenevän tai pysyvän haitan korvaus tai kuolemantapauskorvaus. Joihinkin yksityistapaturmavakuutuksiin voi valita lisämaksusta työkyvyttömyyskorvauksen taikka lyhytaikaisen tai…

 279 näyttökertaa

TELK/4842/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja, nilkkojen ja jalkojen turvotusta, rappeumaa ja nivelrikkomuutoksia

Ratkaisussa TELK katsoi, ettei A:lla (59-vuotias, kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä) ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Lisäksi A:lla oli nivelrikkomuutoksia. TELK/4842/3000/2011 Asianumero: TELK/4842/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 24.4.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 59-vuotias kansanopiston ja peruskoulun käynyt toimistotyöntekijä. X on työskennellyt toimistotyössä noin 30 vuotta.X:llä on jalkoihin säteilevää selkävaivaa, niskavaivoja, huimausta, käsien voimattomuutta, polvikipuja sekä nilkkojen ja jalkojen turpoamista. Tutkimuksien perusteella oireiden on arvioitu aiheutuvan nikamavälilevyjen rappeumasta…

 182 näyttökertaa

TELK/769/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia sekä selän jäykkyyttä ja kipua

X:llä (39-vuotias, kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. A:lla oli tukirangan rappeumamuutoksia, selän jäykkyyttä ja vikoja. TELK katsoi, ettei A:lla ollut sairautta, vikaa tai vammaa, jonka voitaisiin arvioida vaikeasti rajoittavan X:n toimintakykyä. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/769/3000/2011 Asianumero: TELK/769/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 30.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 39-vuotias nainen, jolla on kosmetologin ja pieneläinhoitajan koulutus. X on työskennellyt myyjänä noin 10 vuotta. X on ollut lannerangan välilevytyräleikkauksessa 2007, jonka jälkeen hänelle on jäänyt edelleen kipuja. Tutkimuksissa…

 157 näyttökertaa

TELK/469/3000/2011: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli alaselän kipua, rappeumamuutoksia, persoonallisuusongelmia, työuupumusta ja masennusta

Asianumero: TELK/469/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 16.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on vaatinut valituksessaan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä. X on 58-vuotias vuorovaramies ja kuorimon apuhoitaja. X:llä ei ole varsinaista pohjakoulutusta ja hän on työskennellyt saman työnantajan palveluksessa vuodesta 1984 lukien. X:llä on alaselän kipuja ja tukirangassa on todettu iänmukaisia rappeumamuutoksia. Lisäksi X:llä on persoonallisuusongelmia, jossa ei ole tapahtunut muutoksia viime aikoina. X:llä on työuupumusta ja masennusta, jota on hoidettu lääkityksellä. X:llä ei ole kuvattu itsetuhoisuutta tai todellisuuden tajun häiriöitä. Tukirangassa ei ole todettu…

 161 näyttökertaa

TELK 1147/3000/2011: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli nivelrikkoa, polvissa kulumaa, kaularangassa kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa

X:llä (60-vuotias, siivooja) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli lonkkien nivelrikkoa ja polvissa alkavaa kulumaa, mutta merkittäviä toimintarajoitteitteita ei havaittu. Lisäksi X:n kaurarangassa todettiin lieviä kulumamuutoksia ja selässä rappeumaa. X:llä oli myös atooppista ihottumaa. TELK katsoi, ettei X:n työkyvyn voitu arvuoida heikentyneen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK 1147/3000/2011 Asianumero: TELK 1147/3000/2011Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 22.8.2011 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 60-vuotias siivooja, jonka viimeisin työsuhde on päättynyt vuonna 2008. X:llä on lievää lonkkien nivelrikkoa ja polvissa alkavaa…

 160 näyttökertaa

TELK/4705/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli selkävaivoja, rappeumaa lannerangassa sekä vasemman polviproteesin liikkeessä liikerajoitus

Asianumero: TELK/4705/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.5.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 59-vuotias ja hän on viimeksi työskennellyt koneenhoitajana. Viime vuosina hän on kuitenkin ollut paljon työttömänä. A:n terveydentilasta esitetyn selvityksen mukaan hänelle on asetettu proteesit molempiin polviin ja hänellä on selkävaivoja. Oikea polviproteesi on hyvin paikoillaan ja polven liike on tervettä polvea vastaava. Vasemman polviproteesin liikkeessä on runsaan kolmenkymmenen asteen liikerajoitus, mitä on pidettävä lievänä. A:n lannerangassa on rappeumaa kolmessa peräkkäisessä nikamavälissä. Ajankohtaista hermojuurten puristusta…

 157 näyttökertaa

TELK/5955/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyseläkkeeseen, kun A:lla oli sydänlihassairaus, selkäkipuja ja selän jäykkyyttä, rappeumamuutoksia, virtsaamisongelmia, keuhkoahtaumatauti ja diabetes

Asianumero: TELK/5955/3000/2012Päätöksenantaja: TELKPäätöksen laji: 27.5.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 52-vuotias myyntijohtaja. A on koulutukseltaan yo-merkonomi ja hän on suorittanut akateemisen projektipäällikön koulutuksen. Hän on ollut myyntijohtaja noin 20 vuotta ja työskennellyt myös myyntipäällikkönä.   A:lla on dilatoiva kardiomyopatia (sydäntä laajentava sydänlihassairaus), jonka vuoksi hänellä on vuosittainen seuranta kardiologian poliklinikalla. Lisäksi A:lla on todettu COPD (keuhkoahtaumatauti) ja diabetes, joihin hänellä on lääkitykset. Merkittävää keuhkotoimintojen alenemaa ei ole kuvattu. A:lla on lisäksi selkäkipuja. Selässä on jäykkyyttä…

 158 näyttökertaa

TELK/4877/3000/2014: A:lle ei myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, kun hänellä oli esiintynyt mm. niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua, alaselän kipuja sekä todettu rappeumamuutoksia ja skolioosia

Asianumero: TELK/4877/3000/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 13.4.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 60-vuotias ja työskennellyt vuoromestarina ja palvelupäällikkönä. Hän on käynyt hotelli- ja ravintolakoulun sekä keittiömestarikurssin.   A:lla on esiintynyt niskahartiaseudun särkyä, oikean yläraajan säteilykipua sekä alaselän kipuja. A:lla on todettu kaula- ja lannerangassa rappeumamuutoksia sekä kaularangassa skolioosia ja oikealla puolella juuriaukkojen kaventumaa mutta ei hermokudoksen puristukseen viittaavia löydöksiä. Huhtikuussa 2012 yläraajojen hermoratatutkimuksessa ei ole todettu poikkeavia löydöksiä. Vuonna 2012 hänen vasemmassa polvessaan on havaittu alkavaa…

 159 näyttökertaa