Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Psyykkinen oirehdinta

SAMU 25729/15: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö?

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perustella, että hänellä oli rankaperäinen kipuoireisto, paniikkihäiriö ja yleistynyt ahdistuneisuushäiriö. A:n mukaan hän ei pystynyt tekemään työtään edes osa-aikaisesti fyysisten sairauksien ja psyykkisen oirehdinnan takia. Kansaneläkelaitos katsoi, ettei A:ta voitu pitää kansaneläkelain tarkoittamalla tavalla työkyvyttömänä, sillä tulehduksellista nivelsairautta ei ollut todettu eikä kliinisessä tutkimuksessa ollut kuvattu ylä- tai alaraajojen liikehermojen toimintahäiriöitä. A valitti ratkaisusta sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, joka hylkäsi valituksen. Lautakunta katsoi, että A:n työkyky oli hänen sairauksiensa vuoksi alentunut, mutta kokonaisuutena arvioiden A:lla oli vielä työkykyä jäljelle…

 248 näyttökertaa

SAMU 3029/7/01: Aiheuttivatko A:n psyykkiset sairaudet työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavaa työkyvyn alentumista? Lautakunnan mukaan A:lla oli vielä työkykyä jäljellä, vaikka lääkärintodistuksen perusteella A oli työkyvytön

A vaati työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hän kärsi voimakkaasta ahdistuksesta, pelkotiloista ja ihmisarkuudesta. Lääkärinlausunnon mukaan A oli työkyvytön. A:lla oli myös masennustila, pitkäaikainen mielialahäiriö, estynyt persoonallisuus, passiivis-aggressiivinen persoonallisuus sekä depressiivinen persoonallisuus. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan mukaan A:n psyykkiset sairaudet vaikuttivat hänen työkykyynsä, mutta todettavissa olevien ja työkykyyn vaikuttavien sairauslöydösten ei kuitenkaan voitu arvioida aiheuttavan hänelle täyttä työkyvyttömyyttä. Lautakunta katsoi, että A:lla oli vielä työkykyä jäljellä. SAMU 3029/7/01 Otsikko:   Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetty, psyykkinen sairaus   Ratkaisupäivämäärä:   13.08.2008   Diaarinumero:   3029/7/01…

 208 näyttökertaa

TELK/2050/3000/2014: “Pelkkien kiputuntemusten perusteella ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ole yleensä myönnetty työkyvyttömyyseläkettä, vaikka sitä hakeneen henkilön omakohtaisesti kokemia tuntemuksia ei olisikaan syytä epäillä.”

Asianumero: TELK/2050/3000/2014Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 6.10.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 46-vuotias laitosapulainen. Hän on viimeksi työskennellyt laitosapulaisena vuonna 2003. Työssään hän on joutunut nostamaan ja avustamaan vanhuksia liikkumisessa sekä tekemään normaaliin perushoitoon kuuluvia tehtäviä. Aikaisemmin hän on työskennellyt hammashoitajana, päiväkotiapulaisena, siivoojana, lähettinä sekä askartelun ohjaajana.   Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan A:lla on molempien yläraajojen kiputila. A on saanut vuonna 2001 oikean ranteen vääntövamman ja tehdyn hermovapautusleikkauksen jälkeen hänelle on kehittynyt CRPS-tyyppinen (alueellinen kipuoireyhtymä) kiputila…

 178 näyttökertaa

TELK/4797/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli pitkäaikaisia tulehduksia, vatsakipuja, psyykkistä oirehdintaa ja nivelrikkomuutoksia

Asianumero: TELK/4797/3000/2013Päätöksenantaja: TELKPäätöksen antopäivä: 11.2.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä siten, että A:lla on oikeus osatyökyvyttömyyseläkkeeseen tammikuussa 2013 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella toistaiseksi. TELK hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 59-vuotias kuorma-autoilija. Hän on koulutukseltaan levyseppä-hitsaaja. A on työskennellyt aikaisemmin hitsaajana sekä asentajana ja viimeksi kuljetusalan yrittäjänä vuodesta 1987 alkaen. Työ on sisältänyt täysperävaunullisen kuorma-auton ajoa ja pyöräkoneella kuormaamista. A:lla on työhistoriaa yhteensä yli 40 vuotta.   Terveydentilasta saadun selvityksen mukaan A:lla on pitkään ollut eturauhasvaivaa kuten toistuvia prostatiitteja…

 179 näyttökertaa