Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Päiväraha

VaKo 4389:2015: Oliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä?

Työnantaja oli maksanut työntekijälle verollisia ja verottomia päivärahoja. Asiassa oli kysymys siitä, pliko päivärahoja maksettu korvauksena tehdystä työstä ja oliko ne voitu ottaa huomioon työntekijän eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä.   Työntekijän eläkelain 70 §:n 1 momentin mukaan eläkkeen perusteena olevaa työansiota määrättäessä otetaan huomioon palkka, tulospalkkio tai muu vastike, joka on maksettu tai sovittu maksettavaksi korvauksena työstä. Saman pykälän 3 momentin 6 kohdan mukaan vastikkeena työstä ei pidetä muun muassa työmatkasta saatua päivärahaa tai muuta kustannusten korvausta.   Vakuutusoikeuden…

 186 näyttökertaa

FINE-037965 (2021) 27.09.2021: Oliko A:lla oikeus päiväkorvaukseen työkyvyttömyyden ajalta?

Asiakas oli kaatunut vasemmalle kyljelle ja olkapäälle puratessaan auton takakonttia. Olkapäässä todettiin leikkaushoitoa edellyttänyt repeämä. Asiakkaalla oli yksityistapaturmavakuutus. Vakuutusyhtiö korvasi kuluja ja työkyvyttömyysajan päivärahaa 26.8.2020 saakka katsoen, että tapaturma on voinut aiheuttaa venähdystasoisen vamman. Päivärahaa ei maksettu enempää, koska vakuutusyhtiö piti oireilua sairausperäisenä. FINE katsoi, että käytettävissä olevan lääketieteellisen selvityksen sekä FINEn hankkiman asiantuntijalausunnon perusteella pitkittynyt oireilu ja työkyvyttömyys olivat olleet seurausta jo ennen tapaturmaa kehittyneestä jänteiden rappeumasta ja olkalisäkkeenalisen tilan ahtauman aiheuttamasta pitkäaikaisesta hankaumasta. Hankkimansa asiantuntijalausuntoon viitaten FINEn mukaan vakuutusyhtiön…

 175 näyttökertaa