Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Painava syy

VakO 4095/2004: Oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi?

Muutoksenhakija A oli hakenut työkyvyttömyseläkettä, mutta Kirkkohallitus hylkäsi hakemuksen, jolloin A haki päätökseen muutoksenhakua. A:n olisi pitänyt lähettää Kirkon keskusrahastolle, mutta hän toimitti sen virheellisesti Valtiokonttoriin. Valtiokonttori siirsi kirjelmän Kirkon keskusrahastolle, jonne se saapui myöhässä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko myöhästymiseen ollut laissa tarkoitettu painava syy, jolloin valituskirjelmä olisi pitänyt ottaa käsiteltäväksi. Vakuutusoikeus katsoi, että koska valituskirjelmä oli kuitenkin toimitettu ajoissa toiseen työeläkelaitokseen, myöhästymiseen oli ollut laissa tarkoitettu painava syy. VakO 4095/2004 Asianumero: 4095/2004Päätöksen antaja: VakOPäätöksen antopäivä: 21.12.2004 Tiivistelmä päätöksen…

 266 näyttökertaa

VaKo 2410/2011: Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen, koska posti ei toimittanut valitusta määräajassa perille?

Asianumero: 2410/2011Päätöksen antaja: VaKoPäätöksen antopäivä: 8.5.2012 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä Valitus Kansaneläkelaitoksen päätöksestä oli saapunut määräajan jälkeen. Koska valitus kuitenkin oli lähetetty kirjattuna kirjeenä hyvissä ajoin ennen säädetyn määräajan päättymistä, valittajalla katsottiin olleen perusteltu syy luottaa siihen, että posti toimittaa valituksen määräajassa perille. Tästä syystä valituksen myöhästymiseen katsottiin olleen painava syy.   Esitiedot   Kansaneläkelaitos oli 17.6.2009 antanut päätöksen  työkyvyttömyyseläkkeestä.   A haki päätökseen muutosta. Postileimauksien mukaan A postitti valituksen kirjattuna kirjeenä 13.7.2009. Valitus leimattiin saapuneeksi Kansaneläkelaitokselle 11.8.2009.   Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ratkaisu…

 145 näyttökertaa