TELK/2055/3000/2014: TELK poisti eläkelaitoksen päätöksen ja palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi

Asiassa oli kysymys siitä, ettei eläkelaitos ollut perustellut ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää päätöstään hallintolain edellyttämällä tavalla.

 

Hallintolain 44 §:n mukaan päätöksestä on käytävä ilmi muun muassa päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka miten asia on muutoin ratkaistu.

 

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. Perusteluista on ilmoitettava mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava sovelletut säännökset.

 

TELK palautti asian eläkelaitokseen uudelleen käsiteltäväksi.

Jatka lukemista

TELK/1681/3100/2013: Oliko eläkelaitoksella edellytykset työkyvyttömyyseläkepäätöksen poistamiseksi?

Asiassa oli kysymys siitä, että eläkelaitos oli vahingossa myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkkeen toistaiseksi. TELK katsoi asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että edellytykset päätöksen poistamiseksi olivat olemassa ja poisti eläkelaitoksen lainvoimaisen päätöksen.

Jatka lukemista