TELK/5164/3000/2013: Oliko valituksenalaisen päätöksen perustelut ristiriitaiset ja voitiinko perusteluita pitää hallintolain mukaisina?

Eläkelaitoksen arvion mukaan A:n toimintakyky ei ole oireiden perusteella alentunut siten että hänellä olisi oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Eläkelaitos viittasi myös aiemmin 3.12.2012 antamaansa päätökseen, jossa A oli arvioitu työkyvyttömäksi toukokuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella, mutta saatujen selvitysten mukaan työkyvyttömyyden ei ole voitu arvioida jatkuvan yhdenjaksoisesti yhtä vuotta.

 

TELK katsoi, että  päätöksen perustelut olivat ristiriitaiset eikä niitä voitu pitää hallintolain mukaisina. Tämän vuoksi eläkelaitoksen oli annettava A:lle asiassa uusi lainmukaisesti perusteltu päätös.

Jatka lukemista