TELK/2205/3000/2015: TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen sen puutteellisten perustelujen johdosta ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi

Eläkelaitos oli myöntänyt A:lle täyden kuntoutustuen lokakuussa 2012 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 30.4.2015 saakka. A:n hakemus hakemus oli hylätty muilta osin, koska todettujen oireitten ja sairauslöydösten perusteella A:n toimintakyvyn ei enää voitu arvioida alentuneen 30.4.2015 jälkeen kuntoutustukeen oikeuttavalla. Eläkelaitoksen päätöksestä ei riittävän selkeästi ja ymmärrettävästi ilmennyt, millaisen arvioinnin kautta hylkäävään ratkaisuun oli päädytty.

 

TELK katsoi, että kun päätöksen tekeminen edellyttää eri seikkojen punnintaa ja kokonaisarviointia, päätöksen perustelujen merkitys korostuu. TELKin mukaan perusteluissa tulisi pystyä kuvaamaan, millaisen arvioinnin kautta tiettyyn ratkaisuun on päädytty. Perusteluiden avulla etuudenhakija voi arvioida, onko hänen syytä hakea päätökseen muutosta.

 

TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen sen puutteellisten perustelujen johdosta ja palautti asian eläkelaitokselle uudelleen käsiteltäväksi.

Jatka lukemista