TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Ammatillinen kuntoutus, Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työkyvyttömyyden uhka , , , ,

Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen ammatillisesta kuntoutuksesta sillä perusteella, ettei A:n työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta kuntoutus ole enää tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa

Jatka lukemista..TELK/1595/3001/2016: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

 225 näyttökertaa

TELK/2933/3001/2015: Oliko A:n kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

Ammatillinen kuntoutus, Ammatillista kuntoutusta koskevan hakemuksen hylkääminen, Kuntoutussuunnitelma, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta , ,

TELK oli hylännyt A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänelle myönnettyyn oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, mutta hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin, koska elinkeinotuen myöntäminen koneisiin tai laitteisiin ei ollut tarkoituksenmukaista. Jotta voi hakea ammatillista

Jatka lukemista..TELK/2933/3001/2015: Oliko A:n kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

 210 näyttökertaa

VakO 4167/2008: Oliko ammatillinen kuntoutus korvattava kokonaisuudessaan vai Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suosituksen mukaisesti?

Ammatillinen kuntoutus, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työntekijän eläkelain 26 § ,

A oli hakenut oikeutta ammatilliseen kuntoutukseen ja esittänyt sisustussuunnittelijan jatkokurssin koskevan kuntoutussuunnitelmansa. Asiassa oli kysymyksenä se, oliko koulutuksen kurssimaksua pidettävä myönnetyn ammatillisen kuntoutuksen välttämättönä ja tarpeellisena kustannuksena, joka eläkelaitoksen tuli

Jatka lukemista..VakO 4167/2008: Oliko ammatillinen kuntoutus korvattava kokonaisuudessaan vai Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suosituksen mukaisesti?

 207 näyttökertaa

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

Kuntoutusrahan määräytyminen, Kuntoutusrahan päättyminen, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työntekijän eläkelain 28 § ,

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta,

Jatka lukemista..TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

 155 näyttökertaa

TELK/506/2020: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

Ammatillinen kuntoutus, Kuntoutussuunnitelma, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työelämään vakiintuminen, Työkyvyttömyyden uhka, Työntekijän eläkelain 25 § , , ,

A haki muutosta eläkelaitoksen päätökseen, jolla hänen ammatillista kuntoutusta koskeva hakemuksensa hylättiin. Eläkelaitoksen arvion mukaan työkyvyttömyyden uhkasta huolimatta A:n kuntoutus ei ole tarkoituksenmukaista työeläkekuntoutuksena. Kuntoutussuunnitelman tulee olla tarkoituksenmukainen. Ammatillista kuntoutusta

Jatka lukemista..TELK/506/2020: Oliko A:lla oikeus ammatilliseen kuntoutukseen?

 172 näyttökertaa

TELK/3805/3001/2014: Oliko A:n esitettyä kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

Ammatillinen kuntoutus, Kuntoutussuunnitelma, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työntekijän eläkelain 25 § , ,

A oli esittänyt ammatillisen kuntoutuksen toteuttamista Serti­fioitu järjestelmäasiantuntija -koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) suorittamisen muodossa. TELK katsoi, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen todennäköisesti johtaa A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Esitettyä

Jatka lukemista..TELK/3805/3001/2014: Oliko A:n esitettyä kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

 134 näyttökertaa