Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Liikerajoitus

TELK/4619/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun hänellä oli liikerajoittuneisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, rappeumamuutoksia, astma ja diabetes

A haki työkyvyttömyyseläkettä sillä perusteella, että hänellä oli liikerajoitteisuutta, rasituskestävyyden alentumaa, nivelrikkoa, selkävaivoja, astma ja diabetes. TELK katsoi, että A:lla oli terveydentilansa puolesta arvioitava olevan mahdollisuuksia ansiotulojen hankkimiseen osa-aikaisesti työkokemustaan vastaavista tehtävistä. TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky oli heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti. TELK/4619/3000/2012 Asianumero: TELK/4619/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 27.3.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen antamaa päätöstä todeten, että A:n työkyky on heikentynyt osatyökyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavasti (eläkelaitoksen väliaikainen päätös vahvistettiin). TELK hylkäsi valituksen enemmälti.   A on 55-vuotias…

 186 näyttökertaa

TELK/3888/3000/2013: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli polvi- ja olkapäävaivoja, nivelrikkoa, astma, keuhkojen toimintakyvyn alentuma sekä hengityselimistön oireita

Asianumero: TELK/3888/3000/2013Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 15.1.2014 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 58-vuotias mattoasentaja, joka on kertonut toimineensa ammatissaan 37 vuotta.              A:lla on polvi- ja olkapäävaivoja sekä hengityselimistön oireita. A:lle on tehty tähystystoimenpide vasempaan polveen, jossa on todettu löydöksenä nivelrikkoa. Tilankuvauksen mukaan nivelrikkoon ei liity merkittäviä polven toiminnan rajoitteita. Polven liikelaajuudet ovat lähes normaalit, eikä turvotusta, epävakautta tai virheasentoa ole kuvattu. Oikean olkapään kuvantamistutkimuksessa on todettu löydöksenä iänmukaisia muutoksia. A:lla todettuun astmaan on aloitettu lääkehoito,…

 181 näyttökertaa

TELK/4705/3000/2012: A:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli selkävaivoja, rappeumaa lannerangassa sekä vasemman polviproteesin liikkeessä liikerajoitus

Asianumero: TELK/4705/3000/2012Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 23.5.2013 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen  työkyvyttömyyseläkkeen  myöntämisestä.   A on 59-vuotias ja hän on viimeksi työskennellyt koneenhoitajana. Viime vuosina hän on kuitenkin ollut paljon työttömänä. A:n terveydentilasta esitetyn selvityksen mukaan hänelle on asetettu proteesit molempiin polviin ja hänellä on selkävaivoja. Oikea polviproteesi on hyvin paikoillaan ja polven liike on tervettä polvea vastaava. Vasemman polviproteesin liikkeessä on runsaan kolmenkymmenen asteen liikerajoitus, mitä on pidettävä lievänä. A:n lannerangassa on rappeumaa kolmessa peräkkäisessä nikamavälissä. Ajankohtaista hermojuurten puristusta…

 180 näyttökertaa