TELK/4038/3001/2016: TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen

A vaati kuntoutussuunnitelmansa hyväksymistä, ja esitti kuntoutussuunnitelmanaan avoimen ammattikorkeakoulun polkuopintoja. Polkuopiskelun ensimmäisen vuoden jälkeen hänen on mahdollista hakea suoraan rakennusmestarin tutkintoon johtaviin opintoihin ilman pääsykoetta.

 

TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ei ole tarkoituksenmukaista ammatillista kuntoutusta, koska avoimen ammattikorkeakoulun opinnot eivät sellaisenaan johda ammattiin ja A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen.

Jatka lukemista

TELK/3805/3001/2014: Oliko A:n esitettyä kuntoutussuunnitelmaa pidettävä tarkoituksenmukaisena?

A oli esittänyt ammatillisen kuntoutuksen toteuttamista Serti­fioitu järjestelmäasiantuntija -koulutuksen tai ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) suorittamisen muodossa.

 

TELK katsoi, että ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen todennäköisesti johtaa A:n terveydentilalle sopivassa työssä jatkamiseen tai työhön palaamiseen. Esitettyä kuntoutussuunnitelmaa oli siten pidettävä tarkoituksenmukaisena.

Jatka lukemista

TELK/811/3001/2014: Voitiinko A:n kuntoutussuunnitelma ympäristöteknologian insinööriksi kouluttautumisesta arvioida hänelle tarkoituksenmukaiseksi ammatilliseksi kuntoutukseksi?

A esitti kuntoutussuunnitelmanaan ympäristöteknologin insinööriksi kouluttautumista. Eläkelaitos oli hylännyt A:n hakemuksen, mutta TELK katsoi, että A:n kuntoutussuunnitelma ympäristöteknologian insinööriksi kouluttautumisesta voitiin arvioida hänelle tarkoituksenmukaiseksi ammatilliseksi kuntoutukseksi, kun otettiin huomioon A:n ikä, vanhentunut tietotekniikan perustutkinto, aikaisempi työhistoria ja hänen opiskelustaan antama selvitys. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen.

Jatka lukemista