Kategoriat
Kuntoutusrahan määräytyminen Kuntoutusrahan päättyminen Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työntekijän eläkelain 28 §

TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta, joiden aikana hän on kokonaan tai osittain estynyt tekemästä ansiotyötä ammatillisen kuntoutuksen vuoksi. TELK katsoi, että A on laissa tarkoitetulla tavalla estynyt kokonaan tai osittain […]

 93 näyttökertaa

Kategoriat
Kuntoutushakemuksen vireilletulo Kuntoutusrahan määräytyminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. Eläkelaitos oli käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018.   TELKin mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella. Siten A:n kuntoutusraha määräytyi kuntoutushakemuksen vireilletulohetken 9.5.2018 perusteella. TELK kumosi eläkelaitoksen päätöksen, koska A:n kuntoutusrahan oli määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. TELK/2406/3001/2018 Asianumero: TELK/2406/3001/2018Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: […]

 59 näyttökertaa

Kategoriat
Eläketapahtuma Eläketapahtuman arviointi Kuntoutusrahan lakkauttaminen Kuntoutusrahan määräytyminen Kuntoutusrahan päättyminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta Valtion eläkelain 67 §

TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Asianumero: TELK/858/3099/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.6.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.   A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014 alkaneen työkyvyttömyyden perusteella 1.12.2014 alkaen. Eläke myönnettiin samojen perusteiden mukaan kuin aikaisempi eläke. Tulevan ajan ansio laskettiin vuosien 2006–2010 ansioista.   A vaati, että työkyvyttömyyden […]

 62 näyttökertaa