TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

Kuntoutusrahan määräytyminen, Kuntoutusrahan päättyminen, Oikeus ammatilliseen kuntoutukseen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työntekijän eläkelain 28 § ,

A:lle myönnettiin kuntoutusraha opiskelun ajalle 1.9.2017-31.12.2019. A:n opinnot kuitenkin alkoivat 23.5.2017, jolloin hän vaati kuntoutusrahan myöntämistä 23.5.2017 alkaen. Työntekijän eläkelain 28 § 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus kuntoutusrahaan niiltä kalenterikuukausilta,

Jatka lukemista..TELK/4280/3099/2017: Oliko A:lla oikeus kuntoutusrahaan 23.5.2017 alkaen, jolloin A:n opinnot alkoivat?

 155 näyttökertaa

TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

Kuntoutushakemuksen vireilletulo, Kuntoutusrahan määräytyminen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella. Eläkelaitos oli käyttänyt kuntoutusrahan ennakkolaskelmassa eläketapahtumapäivänä asian vireilletulopäivää 9.5.2018.   TELKin mukaan kuntoutusrahan suuruus määräytyy pää­sääntöisesti kuntoutushakemuksen vireilletulohetken perusteella.

Jatka lukemista..TELK/2406/3001/2018: Oliko A:n kuntoutusrahan määräydyttävä kuntoutushakemuksen vireilletulon perusteella?

 123 näyttökertaa

TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Eläketapahtuma, Eläketapahtuman arviointi, Kuntoutusrahan lakkauttaminen, Kuntoutusrahan määräytyminen, Kuntoutusrahan päättyminen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta, Valtion eläkelain 67 §

Asianumero: TELK/858/3099/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.6.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.   A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014

Jatka lukemista..TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

 118 näyttökertaa