TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

Eläketapahtuma, Eläketapahtuman arviointi, Kuntoutusrahan lakkauttaminen, Kuntoutusrahan määräytyminen, Kuntoutusrahan päättyminen, TELK, Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta, Työkyvyttömyyseläkkeen alkamisajankohta, Valtion eläkelain 67 §

Asianumero: TELK/858/3099/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 8.6.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK muutti eläkelaitoksen päätöstä todeten, että A  työkyvyttömyyseläke  on määrättävä eläketapahtuman 1.10.2012 perusteella.   A haki muutosta eläkelaitoksen antamaan pää­tök­seen, jolla hänelle myönnettiin  työkyvyttömyyseläke  4.11.2014

Jatka lukemista..TELK/858/3099/2015: Työkyvyttömyyseläkkeen määräytymispäivä

 118 näyttökertaa