Kategoriat
Ammatillinen kuntoutus Kuntoutuksen keskeyttäminen Kuntoutuskorotuksen lakkauttaminen TELK Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta Työkokeilun keskeyttäminen

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja keskeyttänyt kuntoutuksen ilman pätevää syytä?

Asiassa oli kysymys siitä, että A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt ennenaikaisesti ja tämän vuoksi eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen.   Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi […]

 75 näyttökertaa