Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kuntoutuksen keskeyttäminen

TELK/1759/3001/2014: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja oliko hän keskeyttänyt kuntoutuksensa ilman pätevää syytä, kun A:n työnantaja päätti keskeyttää A:n työhönvalmennuksen?

Asiassa oli kysymys siitä, oliko A keskeyttänyt kuntoutuksen, kun A:n työnantaja oli keskeyttänyt A:n työhönvalmennuksen. A sai kuntoutusrahaa, mutta eläkelaitos päätti lakkauttaa A:n kuntoutusrahan, koska eläkelaitoksen saaman tiedon mukaan A:n työhönvalmennus oli päättynyt eikä A siten täyttänyt kuntoutuksen saamisen edellytyksiä eläkelaitoksen mukaan. Työntekijän eläkelain 32 §:n mukaan kuntoutusraha tai työkyvyttömyyseläkkeensaajalle maksettava kuntoutuskorotus voidaan lakkauttaa, jos sen saaja kieltäytyy ammatillisesta kuntoutuksesta tai keskeyttää tällaisen kuntoutuksen ilman pätevää syytä. Työntekijällä ei ole oikeutta ilman pätevää syytä työkyvyttömyyseläkkeeseen ennen kuin hänen oikeutensa työeläkelakien tai…

 199 näyttökertaa

TELK/1489/2021: Oliko A kieltäytynyt ammatillisesta kuntoutuksesta ja keskeyttänyt kuntoutuksen ilman pätevää syytä?

Asiassa oli kysymys siitä, että A:lle oli myönnetty kuntoutuskorotus työkokeilun ajalle, mutta A:n työkokeilu oli päättynyt ennenaikaisesti ja tämän vuoksi eläkelaitos oli lakkauttanut A:n kuntoutuskorotuksen.   Työntekijän eläkelain (TyEL) 30 §:n mukaan, jos työntekijä saa 35 §:n mukaista työkyvyttömyyseläkettä, hänellä ei ole oikeutta 28 §:n mukaiseen kuntoutusrahaan. Työkyvyttömyyseläkkeen saajalle maksetaan ammatillisen kuntoutuksen kestoajalta työkyvyttömyyseläkkeen lisäksi kuntoutuskorotus. Kuntoutuskorotus on 33 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeen määrästä. A:n työnantaja oli purkanut työkokeilun 1.3.2021 vedoten koronavirukseen. Työnantajan mukaan hänellä ei ollut resursseja A:n ohjaamiseen etätyöskentelyn aikana,…

 193 näyttökertaa