Press "Enter" to skip to content

Kategoria: Kulumamuutokset

SAMU 3574/7/01: Oliko A:lla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun A:lla oli todettu lannerangan spondyloosi, molempien polvien nivelrikko, ranteiden ja sorminivelten kulumamuutoksia, niska-olkavarsioireyhtymä, rintarangan jäykkyyttä ja oikean puoleisen risti-suoliluunivelen dysfunktio ja kipu sekä kilpirauhasen vajaatoiminta?

A:lla oli todettu lannerangan spondyloosi, molempien polvien nivelrikko, ranteiden ja sorminivelten kulumamuutoksia, niska-olkavarsioireyhtymä, rintarangan jäykkyyttä ja oikean puoleisen risti-suoliluunivelen dysfunktio ja kipu sekä kilpi-rauhasen vajaatoiminta. Koulutukseltaan A oli karjakko ja hänen tavallisena työnään oli pidettävä maatilan emännän työtä. A haki työkyvyttömyyseläkettä, mutta kansaneläkelaitos ei myöntänyt A:lle työkyvyttömyyseläkettä, koska A:n työkyky ei ollut alentunut lain tarkoittamalla tavalla. A vaati työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnasta, joka hylkäsi A:n valituksen. Lautakunta katsoi, että vaikka A:n työkyky oli alentunut, työkykyä oli vielä jäljellä fyysisesti kevyempiin töihin.…

 210 näyttökertaa

TELK/2277/3001/2015: Oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena?

A vaati ammatillisena kuntoutuksena lääketieteen lisensiaatin opintojen tukemista, jotka hän oli aloittanut. Asiassa oli siten kysymys siitä, oliko lääketieteen lisensiaatin opintoja pidettävä tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, mutta TELK katsoi, ettei lääketieteen lisensiaatin opintoja voida pitää tarkoituksenmukaisena ammatillisena kuntoutuksena, koska A:lle työkyvyttömyyden uhkasta aiheutuva haitta olisi ehkäistävissä merkittävästi kevyemmin ammatillisen kuntoutuksen toimenpidein kuin pitkäkestoisia lääketieteen opintoja työeläkekuntoutuksena tukemalla. TELK/2277/3001/2015 Asianumero: TELK/2277/3001/2015Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 6.10.2015 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä TELK hylkäsi A:n valituksen eläkelaitoksen päätöksestä, jolla hänen kuntoutussuunnitelmansa hylättiin.   A vaati lääketieteen lisensiaatin…

 251 näyttökertaa

TELK/2436/3000/2010: X:lla ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen, kun X:lla oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta

X:llä (50-vuotias, merkonomi) ei ollut oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen. X:llä oli pitkäaikaisia selkävaivoja, vasempaan alaraajaan säteileviä oireita, kulumamuutoksia ja hermojuurta ahtauttavaa muutosta. X:n kehon taivutukset olivat tyydyttävät. TELKin mukaan yksin kipujen vuoksi X:n työ- ja toimintakykyä ei voitu pitää pitkäaikaisesti ja merkittävästi heikentyneenä.   Vakuutusoikeus ei muuttanut TELKin päätöstä. TELK/2436/3000/2010 Asianumero: TELK/2436/3000/2010Päätöksen antaja: TELKPäätöksen antopäivä: 28.9.2010 Tiivistelmä päätöksen sisällöstä X on 50-vuotias merkonomin tutkinnon suorittanut asianajosihteeri. X:llä on monia toimistotyötä sisältäviä työsuhteita, ja viimeksi hän on työskennellyt asianajosihteerinä vuosina 1984 – 2006.…

 172 näyttökertaa